Expertmeeting Veranderkracht | online bijeenkomst

Expertmeeting Veranderkracht | online bijeenkomst

Expertmeeting Veranderkracht | online bijeenkomst 1000 1000 Eqavet

Online bijeenkomst ter voorbereiding op Expertmeeting veranderkracht

De expertmeeting die in het voorjaar 2020 zou plaatsvinden is uitgesteld vanwege het coronavirus. Om toch alvast kennis te maken met elkaar en samen op de huidige situatie te reflecteren vond op 23 april 2020 een online bijeenkomst plaats met een aantal deelnemers.

Kennismaken met de deelnemers

Aan de expertmeeting zullen 15 mensen uit het mbo deelnemen met verschillende functies (docenten, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers, directeuren), alsook een beleidsmedewerker van het ministerie van OCW en een lid van het kwaliteitsnetwerk. Op 23 april spraken we met een deel van hen, werkzaam als docent, schoolopleider, organisatieadviseur of stafmedewerker kwaliteitszorg en examinering. Allen zijn in hun werk bezig met het thema veranderkracht. Zo geeft één deelnemer aan te proberen dat wat nog spannend of ver weg is, dichterbij te brengen voor het team. Een ander geeft aan nu te inventariseren wat in de huidige situatie (positief) verandert om dit ook op lange termijn in te kunnen zetten.

Lees hieronder wat de huidige tijd vraagt aan veranderkracht binnen deze teams en wat zij zien veranderen in hun teams.

Reflectie op de huidige tijd

In de huidige tijd is er veel veranderkracht zichtbaar in het onderwijs. Een soort experimenteermodus, noemt een van de deelnemers het. Docenten zien de urgentie in van het online lesgeven en hebben zich snel over de vrees voor het online lesgeven heen gezet. Ondersteunende diensten zetten zich in om docenten snel en goed te ondersteunen en denken proactief mee, zodat het onderwijs door kan lopen. Een van de deelnemers geeft aan een innovatiedrang te zien. Hoewel in veel instellingen de teams de afgelopen jaren meer aan zet zijn gekomen, geeft een deelnemer aan dat ook ‘oude gewoonten’ weer de kop op steken en in een crisissituatie als deze er weer meer top-down besloten wordt, en bijvoorbeeld examencommissies buitenspel worden gezet. Over het algemeen is het beeld van de deelnemers: we zijn flexibeler dan we dachten, en er ontstaan mooie initiatieven.

Lessen die de deelnemers trekken:

 • Geen sprint trekken, maar de energie behouden voor een marathon
  Zet in de hele instelling in op vitaliteit, ook op management- en directieniveau. Omdat het lang zal duren, is het belangrijk dat medewerkers de energie blijven houden om hun onderwijs digitaal te geven en te organiseren.
 • Maak ruimte voor experimenteren en leren
  Er gebeurt zoveel nieuws in deze periode, het is belangrijk om deze tijd te gebruiken om te experimenteren en daarvan te leren. Maak ruimte voor gesprek over wat een ieder uit experimenten meeneemt, zowel op teamniveau als op niveau van ondersteunende diensten en directie.
 • Evalueer om te behouden wat goed gaat
  Er vinden door de coronacrisis veel innovaties plaats in het onderwijs. Deelnemers geven aan dat zij dit graag zouden willen vasthouden en bundelen, zodat er in de organisatie breed geleerd kan worden van positieve ervaringen, bijvoorbeeld met een bepaalde werkvorm of programma. Denk vast na over hoe je innovaties of initiatieven uit deze periode kunt evalueren. Bezin in de organisatie op wat er goed gaat, en hoe dat behouden kan worden. De crisis zorgt voor een versnelling van innovaties, hoe zou je deze versnelling vast kunnen houden?
 • Communiceer duidelijk en blijf betrokken
  Het is nu moeilijker om iedereen te bereiken, bij een verandering is het belangrijk om te peilen wat de temperatuur is, zeker nu je collega’s niet in de wandelgangen spreekt. De huidige situatie vereist het nemen van kleinere stapjes en op te halen hoe mensen het ervaren. Investeer in contact met collega’s. Niet alleen met collega’s uit je eigen team, maar ook uit andere teams of diensten.

We kijken er naar uit om in het najaar alle professionals tijdens de expertmeeting te spreken en te horen hoe zij deze periode ervaren, die toch wel van iedereen in het onderwijs een mate van veranderkracht vraagt. We zijn benieuwd of we samen concreet kunnen maken wat het aan eigenschappen, vaardigheden of kennis van teams vraagt, en wat er hierbij nodig is van de omgeving (de mbo-organisatie, ondersteunende diensten, de leidinggevende). We worden tijdens de expertmeeting ook geïnspireerd en gevoed door experts op dit thema en door voorbeelden uit verschillende sectoren. Uiteraard delen we met u de opbrengsten van onze expertmeeting. Hou hiervoor onze Update en website in de gaten.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

 • Alles
 • Bijeenkomsten
 • Geen categorie
 • Instrumenten
 • Onderzoek
 • Oproep
 • Praktijkvoorbeelden
 • Publicatie
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.