Even voorstellen: nieuwe medewerkers

Even voorstellen: nieuwe medewerkers

Even voorstellen: nieuwe medewerkers 999 1003 Eqavet

EQAVET is een paar enthousiaste medewerkers rijker, hieronder stellen Nina van Veldhuizen, Daisy Termorshuizen en Hans Voskamp zich voor:

Nina van Veldhuizen

Mijn naam is Nina van Veldhuizen en ik ben inmiddels een jaar werkzaam bij CINOP. Hiervoor heb ik zowel de bachelor als de master Onderwijswetenschappen gevolgd. Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest bij het team kwaliteitszorg van een groot medisch opleidingscentrum. Sindsdien heb ik altijd veel interesse in onderwijskwaliteit, het meten hiervan en de resultaten gebruiken om het onderwijs bij te sturen.

Binnen CINOP mag ik ontzettend veel uiteenlopende projecten doen. Zo hou ik me bezig met curriculumherontwerp, onderwijs gerelateerd onderzoek, docentprofessionalisering, innovatietrajecten en geef ik trainingen. Er is dus geen dag hetzelfde.

Sinds kort ben ik ook werkzaam voor EQAVET. Binnen dit coördinatiepunt hou ik me bezig met een onderzoek naar de rol die teams hebben binnen het borgen van onderwijs. We gaan hierbij ook kijken naar in de mate waarin teams het werkveld betrekken bij het monitoren van de onderwijskwaliteit. Ik kijk er naar uit om van de praktijk te horen waar zij tegen aan lopen, en hoe zij hun belangrijkste partner in opleiden, het werkveld, betrekken bij onderwijskwaliteit.

Ik vind leren, en hoe mensen leren, het mooiste wat er is. Ik ben daarom erg gelukkig dat ik mij hier elke dag mee bezig mag houden. De dimensie die EQAVET hier aan toevoegt, kijken vanuit kwaliteit, vind ik daarmee heel waardevol. Ik geloof erin dat hey onderwijs een van grootste maatschappelijke krachten heeft, en juist daarom is het belangrijk om met elkaar in de gaten of dat wat we de juiste dingen aanleren, en of we dit aanleren goed doen. Ik hoop in mijn werk binnen EQAVET breder naar onderwijskwaliteit te kunnen kijken dan cijfers. Ik geloof dat wat mensen leren, de ontwikkeling die zij doormaken, niet uit te drukken is in cijfers, omdat het zoveel groter is dan dat.

Wat ik tot nu toe geleerd heb bij EQAVET kan ik direct toepassen in mijn werk. Zo vind ik het belangrijk om de beleidscontext, in relatie tot kwaliteitsborging, goed te begrijpen. Nu ik begrijp waar bepaalde keuzes vandaan komen en waarom deze keuzes gemaakt zijn, lukt het mij makkelijker de consequenties van deze keuzes door te voeren in de onderwijspraktijk.

Daisy Termorshuizen

Mijn naam is Daisy Termorshuizen en naast het projectleiderschap van het NCP EQAVET houd ik mij bezig met het thema studentbetrokkenheid. Met een internationale en interdisciplinaire opleidingsachtergrond zet ik mij met plezier in voor kwaliteit in het mbo in Nederland en daarbuiten. Wat mij het meest aanspreekt in het werk van EQAVET is de kennisuitwisseling op verschillende niveaus (binnen en buiten de school), de internationale samenwerking en de specifieke focus op de rol van de student in kwaliteitszorg. Mijn doel binnen EQAVET is allereerst dat het projectteam enthousiast en in verbinding aan de slag kan. Daarnaast is mijn doel dat studenten binnen mbo-instellingen actief worden betrokken bij de verbetering van de onderwijskwaliteit en zich daadwerkelijk gehoord voelen; het gaat tenslotte om hun toekomst! Ik ga enthousiast, nauwkeurig en praktisch te werk en zet in op impact, innovatie en verbinding.

Hans Voskamp

Ik heb 12 jaar in het mbo gewerkt als docent, rekenexpert en als kwaliteitscoördinator in een groot onderwijsteam. Daarvoor heb ik ruim 15 jaar in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht en internbegeleider.

Ik vind het belangrijk dat bij het werken aan en het borgen van de kwaliteit van het onderwijs in alle lagen van de organisatie altijd de student centraal staat. Verbeteren van het onderwijs begint bij het lezen van de onderwijsbehoeftes, daar omheen geef je het onderwijs vorm dusdanig dat je transparant bent in wat je doet en wil bereiken. De lessen in de klas moeten herkenbaar terug te leiden zijn naar de onderliggende beleidsmatige plannen en procedures. De dagelijkse dialoog met de student is het sterkste kwaliteitszorginstrument waar je dagelijks gebruik van maakt.

Gerelateerd

  • Alles
  • Bijeenkomsten
  • Geen categorie
  • Instrumenten
  • Oproep
  • Praktijkvoorbeelden
  • Publicatie
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.