Terugblik zestiende EQAVET Peer Review

Terugblik zestiende EQAVET Peer Review

Terugblik zestiende EQAVET Peer Review 1000 1000 Eqavet

Van 17 tot en met 19 april was het NCP EQAVET gastheer van de zestiende EQAVET Peer Review met als thema studentbetrokkenheid en de rol van docenten in het verbeteren van de onderwijskwaliteit in het mbo. De Peer Review richtte zich op het ontwikkelen van een meer inclusieve benadering van studentenbetrokkenheid en het versterken van de rol van docenten als verbindende factor tussen student en mbo-instelling. De feedback van de peers, gebaseerd op ervaringen uit hun eigen systemen voor beroepsonderwijs, kan Nederland helpen de kwaliteitscultuur in het mbo verder te versterken.

Zes leden van het EQAVET-netwerk uit België (Franstalig deel), Bulgarije, Finland, Malta en Slovenië traden op als peers. Verder waren studenten, docenten, coaches van studentenraden, kwaliteitszorgmedewerkers, HR-medewerkers en L&D-medewerkers uitgenodigd om in verschillende paneldiscussies met de peers in gesprek te gaan. Daarnaast waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit het ministerie van OC&W, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad, het Kwaliteitsnetwerk mbo, JOB mbo en de BVMBO.

De peer review ging van start met enkele presentaties, o.a. van de MBO Raad en JOB mbo, om de peers de context van het Nederlandse mbo beter te helpen begrijpen. Ook de verschillende uitdagingen in het organiseren van studentbetrokkenheid en de rol van docenten in kwaliteitszorg werden hierin besproken. Op de tweede dag van de peer review vonden de paneldiscussies met studenten, docenten en medewerkers van ondersteunende diensten van diverse mbo-instellingen plaats. Het gezelschap was gemengd, met vertegenwoordigers van 8 verschillende scholen. Tijdens deze discussies werden onderwerpen besproken als de ambitie van onderwijsinstellingen om verder te ontwikkelen in het stellen van kwaliteitsdoelen met hun stakeholders. Ook werden uitdagingen besproken die scholen, docenten en studenten ervaren in het kader van studentbetrokkenheid. Zo werd er onder meer gesproken over de mogelijkheden om het huidige systeem van medezeggenschap (via studentenraden) anders in te richten, omdat dit nu teveel gericht is op formele participatiekanalen die slechts een beperkt aantal studenten aanspreken. Daarnaast werden oplossingen gezocht voor het soms negatieve imago dat participatie bij veel studenten heeft en voor de moeite die scholen ervaren om leerlingen op structurele wijze te betrekken bij besluitvorming en kwaliteit.

Met betrekking tot de rol van docenten werd gediscussieerd over hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit in het kader van Teams aan Zet. Er werd benoemd dat teams in de praktijk vaak nog worstelen met het omarmen van deze verantwoordelijkheid, omdat ze nog niet altijd gewend zijn om systematisch en cyclisch aan kwaliteitszorg te werken en ze hierbij onvoldoende steun ervaren van ondersteunende diensten in de school. Een gebrek aan eigenaarschap over hun rol in kwaliteitszorg maakt het voor docenten lastig om input van studenten te vertalen naar concrete stappen voor verbetering van de onderwijskwaliteit. Mogelijke oplossingen die hiervoor tijdens de discussies werden aangedragen richten zich o.a. op het versterken van de kwaliteits- en feedbackcultuur in de school en het zorgen voor meer tijd en aandacht voor bijscholing en professionalisering op het gebied van kwaliteitszorg in het team.

Aan het einde van de bijeenkomst deelden de peer reviewers hun eerste feedback. In de komende weken zal een uitgebreid feedbackrapport worden opgesteld, waarna het NCP EQAVET in samenspraak met de verschillende stakeholders een plan van aanpak op zal stellen om met deze feedback aan de slag te gaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.