Werkzaamheden

Werkzaamheden

Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Europese Commissie voert het NCP EQAVET allerlei activiteiten uit om de kwaliteitsborging in de mbo-scholen in Nederland te versterken. Bij het uitvoeren van deze activiteiten brengt het NCP EQAVET verschillende organisaties en initiatieven samen.

Inhoudelijke focus

De inhoudelijke focus gaat uit naar:

 • het werken aan kwaliteit in onderwijsteams en de verbinding naar kwaliteitsborging op instellingsniveau;
 • het versterken van de kwaliteitscultuur.

Hoe doen we dit?

Dit doet het NCP EQAVET door:

 • Het verzorgen van workshops
 • Het organiseren van expertmeetings
 • Het verspreiden van een nieuwsbrief
 • Het schrijven van publicaties
 • Het doen van onderzoek (via vragenlijst of literatuur)
 • Door uitwisseling met andere Europese lidstaten (van en met elkaar leren)

Adviesgroep

In haar werkzaamheden wordt het NCP EQAVET geadviseerd door de adviesgroep. Deze adviesgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:

 • Het ministerie van OCW
 • JOB
 • MBO Raad
 • Kwaliteitsnetwerk mbo
 • BVMBO
 • FNV
 • AOB
 • SBB
 • Inspectie van het Onderwijs
 • NRTO

Europees netwerk

Daarnaast zorgt het NCP EQAVET voor de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese EQAVET-netwerk voor:

 • voorbereiding en deelname aan Europese conferenties, werkgroepen en peer learning activiteiten;
 • verspreiden van informatie over EQAVET vanuit Europa.

Lees meer over het werk van het NCP EQAVET

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.