Werkzaamheden

Werkzaamheden

Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Europese Commissie voert het NCP EQAVET allerlei activiteiten uit om kwaliteitszorg in het mbo in Nederland te versterken. Bij het uitvoeren van deze activiteiten brengt het NCP EQAVET verschillende organisaties en initiatieven samen.

Inhoudelijke focus

De inhoudelijke focus gaat uit naar het werken aan kwaliteit in onderwijsteams en de kwaliteitscultuur. Hierbij focussen we op onderwijskundig leiderschap en studentparticipatie. Ook houden we ons bezig met thema’s zoals het betrekken van het werkveld bij onderwijskwaliteit en het gebruik van data bij kwaliteitszorg.

Hoe doen we dit?

Dit doet het NCP EQAVET door:

  • Het verzorgen van bijeenkomsten
  • Het faciliteren van ontwikkeltrajecten
  • Het doen van onderzoek
  • Het publiceren van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden
  • Uitwisseling met andere Europese lidstaten (van en met elkaar leren)
  • Het verspreiden van een nieuwsbrief

Samenwerkingspartners

In het vormgeven van onze activiteiten werken we nauw samen met de MBO Raad, JOBmbo en het Kwaliteitsnetwerk mbo. Ook stemmen we regelmatig af met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs.

Europees netwerk

Het NCP EQAVET draagt zorg voor de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese EQAVET-netwerk voor:

  • voorbereiding en deelname aan Europese conferenties, werkgroepen en peer learning activiteiten;
  • verspreiden van informatie over EQAVET vanuit Europa.

Lees meer over het werk van het NCP EQAVET

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.