Referentiekader

Referentiekader

Het referentiekader is onderdeel van de AANBEVELING VAN DE RAAD van 24 november 2020 inzake beroepsonderwijs en ‐opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (2020/C 417/01). Het is daar te vinden als bijlage II, vanaf pagina 12.

Het referentiekader is een gevolg van het ‘Kopenhagenproces’, gericht op het bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en is complementair aan initiatieven als EQF (European Qualifications Framework). In het kader zijn elementen van ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) opgenomen.

Onze methode van kwaliteitsborging en -verbetering gaat aan de hand van een cyclus. Deze cyclus bevat de volgende onderdelen: planning, implementatie, evaluatie en herziening in overeenstemming met de Plan-Do-Check-Act-Cyclus, vertaald in kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren op stelsel- en instellingsniveau.

Hierbij staat continu leren en verbeteren met een focus op het bevorderen van een cultuur van kwaliteit centraal. Deze cyclus is niet bedoeld als vervanging van het nationale systeem voor kwaliteitsborging, maar dient als inspiratie en stimulans voor alle lidstaten om de huidige praktijk te verbeteren.
Download het EQAVET-referentiekader:
Nederlandstalige referentiekader
Anderstalige referentiekader

Het kader bestaat uit twee delen:

Deel A stelt indicatieve descriptoren voor om lidstaten en aanbieders van beroepsonderwijs en ‐opleiding te ondersteunen, voor zover zij dit passend achten, bij de implementatie van het Eqavet-kader. Zij zijn gestructureerd in de volgende fasen van de kwaliteitscyclus: Planning — Implementatie — Evaluatie — Herziening. Zij kunnen zowel op initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleiding als op voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleiding worden toegepast en gelden voor alle leeromgevingen: schoolonderwijs en werkplekleren, met inbegrip van leerlingstelsels.

Hierbij worden de volgende kwaliteitscriteria gehanteerd, die uitgewerkt zijn tot indicatoren:

 • De planning is gebaseerd op een gemeenschappelijke strategische visie van de belanghebbenden en omvat expliciete doelstellingen, maatregelen en indicatoren.
 • In overleg met de belanghebbenden worden uitvoeringsplannen opgesteld met expliciete beginselen.
 • De resultaten en procedures worden regelmatig aan de hand van metingen geëvalueerd.
 • Herziening.

Deel B stelt een reeks van geselecteerde referentie-indicatoren voor ter ondersteuning van de evaluatie en verbetering van de kwaliteit van nationale/regionale beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels en/of aanbieders van beroepsonderwijs of ‐opleiding bij de uitvoering van het Eqavet-kader.

Hierin staan:

 • Overkoepelende indicatoren voor kwaliteitsborging:
  1. Relevantie van kwaliteitsborgingsystemen voor aanbieders van beroepsonderwijs en ‐opleiding.
  2. Investeringen in de opleiding van leraren en opleiders.
 • Indicatoren ter ondersteuning van de kwaliteitsdoelstellingen voor het beroepsonderwijs en ‐opleidingsbeleid:
  3. Participatie in beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsprogramma’s.
  4. Aantal leerlingen dat beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsprogramma’s afmaakt.
  5. Plaatsingspercentage na afronding van een beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsprogramma.
  6. Gebruik van verworven vaardigheden op het werk.
 • Contextinformatie:
  7. Werkloosheidspercentage naar individuele criteria.
  8. Prevalentie van kwetsbare groepen.
  9. Mechanismen om de opleidingsbehoeften op de arbeidsmarkt in kaart te brengen.
  10. Regelingen die worden gebruikt om een betere toegang tot beroepsonderwijs en ‐opleiding te bevorderen en begeleiding te bieden aan (potentiële) lerenden van beroepsonderwijs en ‐ opleiding.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.