Referentiekader

Referentiekader

Het EQAVET-referentiekader omvat een kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning, implementatie, evaluatie en herziening in overeenstemming met de Plan-Do-Check-Act-Cyclus, vertaald in kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren op stelsel- en instellingsniveau. Centraal staat continu leren en verbeteren met een focus op het bevorderen van een cultuur van kwaliteit. Het is niet bedoeld als vervanging van het nationale systeem voor kwaliteitsborging, maar dient als inspiratie en stimulans voor alle lidstaten om de huidige praktijk te verbeteren.

Download het EQAVET-referentiekader: Nederlandstalige versie; Engelstalige versie

Indicatoren

De indicatoren voor het beoordelen van de kwaliteit van beroepsonderwijs en- opleiding uit het referentiekader zijn:

  1. Kwaliteitszorgsystemen
  2. Scholing leraren
  3. Participatie leerlingen
  4. Leerlingen met een diploma
  5. Vervolg na de opleiding
  6. Inzet verworven vaardigheden
  7. Werkloosheid
  8. Toegankelijkheid voor kwetsbare groepen
  9. Aansluiting arbeidsmarkt
  10. Kwaliteitsverbetering opleidingen

Het referentiekader is een gevolg van het ‘Kopenhagenproces’, gericht op het bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en is complementair aan initiatieven als EQF (European Qualifications Framework) en ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

De indicatoren en een korte toelichting over EQAVET zijn in een handzame brochure op een rij gezet.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.