Voor wie

Voor wie zet NCP EQAVET zich in?

Het NCP EQAVET (Nationaal Coördinatiepunt European Quality Assurance in Vocational Education and Training) zet zich in voor verschillende stakeholders, met als overkoepelend doel om kwaliteit te versterken in het Nederlandse mbo. Onder deze stakeholders behoren bijvoorbeeld: kwaliteitsaanjagers (wat onder andere kwaliteitszorgadviseurs, docenten, opleidingsmanagers, bestuurdersof coördinatoren internationalisering kunnen zijn), het werkveld, lerenden, mbo-stakeholders en Centres of Vocational Excellence.

Hieronder staat kort beschreven wat het NCP specifiek voor elke doelgroep in het mbo betekent.

 • Kwaliteitsaanjagers zijn mensen binnen een onderwijsinstelling die een aanjagende rol hebben in het bewerkstelligen van een betere onderwijskwaliteit. Dit kunnen kwaliteitszorgadviseurs, docenten, opleidingsmanagers, bestuurders, studenten of lerenden, maar ook coördinatoren internationalisering zijn.

  Het merendeel van de activiteiten van NCP EQAVET richt zich op kwaliteitsaanjagers. Voor kwaliteitsaanjagers binnen onderwijsinstellingen biedt NCP EQAVET een breed scala aan ondersteuning, in de vorm van inspiratie, kennisdeling, praktische handreikingen en ontwikkeltrajecten.

  Zo organiseert NCP EQAVET een ontwikkeltraject gefocust op onderwijskundig leiderschap en een ontwikkeltraject gefocust op studentparticipatie. De waaier 10 inzichten x 4 rollen is een voorbeeld van een handreiking, een praktisch hulpmiddel voor elke kwaliteitsaanjager in het mbo. Het NCP deelt inspiratie van en voor mbo-instellingen uit Nederland, maar deelt ook updates vanuit Europa, bijvoorbeeld wat er wordt besproken tijdens Europese evenementen zoals de peer reviews of Peer Learning Activities.

 • NCP EQAVET kijkt enerzijds naar het werkveld als de plek waar de student leert tijdens zijn of haar stage, en dus hoe het onderwijs aansluit op die realiteit van het werkveld. Anderzijds kijkt het NCP naar het werkveld als de plek waar de student na afstuderen terecht komt, en hoe opleidingen ervoor kunnen zorgen dat wat er geleerd wordt daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van het werkveld. Het werkveld verschilt per opleiding en regio.

  Activiteiten van het NCP richten zich niet direct op het werkveld, maar met de activiteiten voor kwaliteitsaanjagers wordt er onder andere aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het werkveld ten behoeve van onderwijskwaliteit.

  Zo heeft NCP EQAVET in 2022 een onderzoek gedaan naar hoe onderwijsteams samenwerken aan onderwijskwaliteit en de beroepspraktijk hierbij betrekken en zal het NCP de komende periode hier meer over publiceren en organiseren.

 • Met lerenden bedoelt NCP EQAVET de personen die het onderwijs volgen, en dus gebaat zijn bij een goede onderwijskwaliteit. Het merendeel van de activiteiten van het NCP EQAVET focust op kwaliteitsaanjagers die een rol hebben in het bewerkstelligen en verbeteren van onderwijskwaliteit. Het uitgangspunt hierbij is dat studenten worden betrokken bij kwaliteitszorg over de gehele pdca-cyclus.

 • Mbo-stakeholders zijn mensen die betrokken zijn bij het mbo en/of geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in het mbo op het gebied van kwaliteit, zowel in Nederland als internationaal. Samenwerkingspartners van NCP EQAVET vallen ook onder deze doelgroep.

  Artikelen op onze website ter inspiratie, overige kennisdelingen en gepubliceerde handreikingen kunnen van belang zijn voor deze stakeholders.

 • CoVEs brengen een breed scala van lokale, regionale en nationale partners uit verschillende landen bij elkaar om samen ‘skills ecosystemen’ te ontwikkelen die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals aan sociale inclusie.

  NCP EQAVET staat in contact met de Nederlandse CoVEs, voert met hen het gesprek over kwaliteitszorg binnen de CoVE en draagt bij aan hun activiteiten. Het NCP deelt meer over de activiteiten van CoVEs rondom kwaliteitszorg haar website.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.