Voor wie

Voor wie zet NCP EQAVET zich in?

EQAVET zet zich zoals al eerder benoemd in voor verschillende stakeholders, met als overkoepelend doel om kwaliteit te borgen en te verbeteren in het Nederlandse mbo. Onder deze stakeholders behoren bijvoorbeeld: kwaliteitszorgadviseurs, docenten, opleidingsmanagers, bestuurders, docenten en coördinatoren internationalisering.

In het menu hiernaast staat kort beschreven wat EQAVET specifiek voor elke doelgroep in het mbo kan betekenen.

NCP EQAVET zet zich in voor:

 • Kwaliteitszorgadviseurs willen onderwijsteams zo goed mogelijk begeleiden in hun opdracht om kwaliteit te realiseren. Hiervoor biedt het nationaal coördinatiepunt EQAVET:

  • Inspiratie, kennisuitwisseling, handreikingen, goede voorbeelden.
  • In contact komen met andere actoren binnen kwaliteitszorg in het mbo/ van andere scholen
  • Werkvormen/ handreikingen; hoe kun je deze inzetten binnen de eigen instelling/ hun eigen team om kwaliteitsborging te versterken. Deze handreikingen kunnen de nodige structuur en handvatten bieden om hier echt mee aan de slag te gaan.
  • Kennisdeling te bieden in de vorm van een maandelijkse update over nationale en Europese beleidsontwikkelingen.

  Lees hier welke handelingen kunnen bijdragen aan de intrinsieke verankering van het onderwijskundig leiderschap in onderwijsteams.

 • Samen met jullie team werken jullie hard aan het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. Docenten houden zich bijv. bezig met het monitoren en verbeteren van de leskwaliteit en willen studenten en teamleden hier ook in meenemen. Hiervoor biedt het nationaal coördinatiepunt EQAVET:

  • Inspiratie, kennisuitwisseling, handreikingen, goede voorbeelden.
  • Werkvormen/ uitleg bijeenkomst
  • Hoe ga je in gesprek met studenten over de kwaliteit van hun les en hoe kun je ze blijvend betrekken?
  • Kennisdeling te bieden in de vorm van een maandelijkse update over nationale en Europese beleidsontwikkelingen.

  Lees hier bijvoorbeeld hoe je studenten optimaal kan betrekken bij het vergroten van leskwaliteit.

 • Als opleidingsmanager faciliteer je je team zo goed mogelijk om kwaliteit te borgen en leveren. Je houdt je bijvoorbeeld continue bezig met het in gang houden van de kwaliteitscyclus en het versterken van het lerend vermogen van onderwijsteams. Daarnaast ben je bezig met het kaderen en zoeken naar nieuwe onderwijsmogelijkheden en innovaties. Hierbij leg je de link tussen landelijke en regionale ontwikkelingen en de eigen onderwijsinstelling. Hiervoor biedt het nationaal coördinatiepunt EQAVET:

  • Inspiratie, kennisuitwisseling, handreikingen, goede voorbeelden.
  • Tips om het lerend vermogen van teams te versterken en in gang te zetten.
  • Verbindingsmogelijkheden met andere scholen en anderen binnen het netwerk om meer inzicht in eigen en andermans beleid te krijgen.

  Lees hier bijvoorbeeld hoe je teams optimaal kan begeleiden in onderwijskundige veranderingen.

 • Als bestuurder wil je condities creëren waarin onderwijsteams kwaliteit kunnen waarmaken en borgen. Daarbij is het belangrijk om het lerend vermogen van teams en de kwaliteitscultuur binnen de onderwijsinstelling te stimuleren. Het nationaal coördinatiepunt EQAVET kan hierin ondersteunen door:

  • Inspireren en kennisuitwisseling stimuleren.
  • Innovatiemogelijkheden te bieden.
  • Kennisdeling te bieden in de vorm van een maandelijkse update over nationale en Europese beleidsontwikkelingen.

  Lees hier hoe de kwaliteitscultuur van een team van invloed is op onderwijskwaliteit.

  Lees hier hoe informatie uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek een sterke kwaliteitscultuur kan bevorderen.

 • Als student kun je ook invloed hebben op de kwaliteit van je onderwijs door bijvoorbeeld vanuit de studentenraad actief mee te denken en feedback aan docenten te geven.

  NCP EQAVET biedt deze studenten:

  • Handreikingen en inspiratie-uitwisseling.

  Lees hier hoe je als student invloed kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

 • Coördinatoren met de specialisatie internationalisering volgen de Europese ontwikkelingen en zoeken de verbinding met andere Europese instrumenten en programma’s.

  NCP EQAVET kan deze verbinding faciliteren door:

  • Activiteiten in Europa samen te brengen
  • Peer Learning Activities (PLA’s),
  • Het bieden van updates over Nederlandse en Europese beleidsontwikkelingen via de maandelijkse update.

  Lees hier het verslag van de afgelopen Peer Learning Activity.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.