Forum on Vocational Excellence 2023

Forum on Vocational Excellence 2023

Forum on Vocational Excellence 2023 1000 1000 Eqavet

De Europese Centres of Vocational Excellence vierden deze week in Amsterdam hun tweede gezamenlijke forumbijeenkomst om kennis en ervaringen uit te delen en elkaar te inspireren. Binnen het Erasmus+ programme (Key Action 2) is in 2019 een subsidieprogramma gestart dat Europese samenwerking onder Centres of Vocational Excellence stimuleert. Met een budget van 400 miljoen euro voor de periode 2020-2027 heeft de Commissie de ambitie om 100 zn. CoVE Networks te steunen en er wordt in groten getale ingegaan op deze mogelijkheid. Ook Nederlandse MBO en HBO instellingen en hun regionale partners nemen deel aan deze Networks.

Om een continue uitwisseling tussen deze CoVE te genereren en oplossingen te vinden voor gezamenlijke problemen van CoVEs is de Community of Practice opgericht en één van hun activiteiten is het jaarlijkse CoVE Forum.

Het tweedaagse Forum of Vocational Excellence 2023, dat werd georganiseerd door Katapult, besteedde de eerste dag aan het bezoeken van één van de verschillende Nederlandse CoVEs verspreid over het hele land.

De tweede dag startte met een paneldiscussie met Minister Robbert Dijgraaf, Eurocommisaris Nicolas Schmit voor Jobs en Social Rights, en Gaby Allard, bestuurslid van het ROC van Amsterdam. Daarna volgden er meerdere online en life workshoprondes over thema’s als het waarborgen van continuïteit van de CoVEs en de Europese CoVE Networks, de blik van het bedrijfsleven op CoVEs, de trend van microcredentials, samenwerking tussen de verschillende onderwijsniveaus, de rol van toegepast onderzoek, duurzaamheid en green skills, inclusiviteitsagenda’s van CoVEs, enz. Het thema kwaliteit was een rode draad in veel workshops, maar werd specifiek behandeld tijdens een sessie georganiseerd door het Nederlandse NCP EQAVET, waarbij we met het publiek in gesprek gingen over de specifieke context van CoVEs en hoe het EQAVET raamwerk en de NCPs in de lidstaten een bijdrage kunnen leveren aan kwaliteitsborging. Daarbij is vooral gekeken naar de volgende eigenschappen van CoVEs:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van skills ecosystemen voor innovatie, regionale ontwikkeling en sociale inclusie.
  • Focus op innovatie, slimme specialisatie, clusterstrategieën en specifieke waarde ketens en toekomstige vaardigheden (bijvoorbeeld digitaal en groen).
  • (Inter-)nationale partnerschappen op meerdere niveaus en met meerdere belanghebbenden.
  • Innovatieve en door studenten/bedrijven geleide didactische benaderingen.
  • Toegepast onderzoek, gemeenschaps-, commerciële, start-up- en omscholingsdiensten.

Belangrijke uitdagingen voor kwaliteitszorg in CoVes die werden genoemd zijn o.a. de brede interpretatie van vocational excellence en het managen van verwachtingen van een grote groep betrokkenen binnen, maar vooral ook buiten de onderwijsinstelling. Ook het verzamelen en verwerken van data voor kwaliteitszorg doeleinden is een struikelblok. Ten slotte is ook gesproken over een aantal mogelijke instrumenten, zoals een zelf-evaluatie tool voor CoVEs, peer reviews in de Community of Practice op specifieke EQAVET indicatoren, check-lists voor public private partnerships en voor het opzetten projecten van toegepast onderzoek.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.