Over EQAVET

EQAVET in Nederland

EQAVET staat voor European Quality Assurance in Vocational Education and Training. Elke lidstaat in Europa heeft een nationaal coördinatiepunt EQAVET dat in dat land de schakel vormt tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk. In Nederland bevorderen we waar mogelijk het werken aan kwaliteit in het mbo door het samenbrengen en het activeren van verschillende stakeholders. De focus van ons werk ligt op het werken aan kwaliteit in onderwijsteams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur. Een ander belangrijk aandachtspunt is het samenbrengen van alle initiatieven die er zijn wat betreft het werken aan kwaliteit, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Nieuwsbrieven

Bent u benieuwd naar de actuele activiteiten van het NCP EQAVET, klik dan hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

EQAVET is een referentiekader voor kwaliteitsborging

Dit referentiekader:

  • bevordert het werken aan kwaliteit in het beroepsonderwijs;
  • vormt een belangrijk onderdeel van het Europese beroepsonderwijsbeleid en is complementair aan initiatieven zoals EQF (Europees kwalificatiekader) en ECVET (Europees systeem voor het erkennen van elders behaalde leerresultaten);
  • ondersteunt individuele lidstaten bij het promoten en monitoren van continue kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs op stelsel- en op instellingsniveau;
  • ondersteunt inspanningen van de lidstaten met behoud van de diversiteit van hun benaderingswijzen, zonder de intentie om nieuwe normen te introduceren;
  • is een instrument en een ‘gereedschapskist’, waaruit de gebruikers de descriptoren en indicatoren kunnen gebruiken die zij het meest relevant achten.

Klik hier om op de hoogte te blijven van nieuws en bijeenkomsten rond kwaliteitsborging in het mbo!

Wat is EQAVET?

Bekijk onderstaande animatie met meer uitleg over wat EQAVET is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.