Terugblik | Ontwikkeltraject ‘Sterker leiderschap voor betere kwaliteitsborging in het MBO’

Terugblik | Ontwikkeltraject ‘Sterker leiderschap voor betere kwaliteitsborging in het MBO’

Terugblik | Ontwikkeltraject ‘Sterker leiderschap voor betere kwaliteitsborging in het MBO’ 1000 1000 Eqavet

Halverwege juni voltooide de tweede groep het inspirerende ontwikkeltraject “Sterker leiderschap voor betere kwaliteitsborging in het MBO”. Dit dynamische programma, ontwikkeld in samenwerking met de Coalitie Teams aan Zet van het Kwaliteitsnetwerk mbo, heeft als doel de deelnemers te versterken in hun rol binnen het team en/of de instelling. Tijdens dit traject zijn de deelnemers aan de slag gegaan met hun eigen ontwikkelvragen op het gebied van kwaliteitsborging.

De groep bestond uit gepassioneerde deelnemers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de onderwijskwaliteit binnen hun instelling. Managers, docenten en kwaliteitszorgmedewerkers vormden samen een diverse en waardevolle mix van achtergronden en expertise, die gedurende het traject zorgde voor een verrijkend leerproces.

In de eerste sessie hebben we ons gericht op het formuleren van ontwikkelvragen met betrekking tot kwaliteitsborging. De variatie in vragen was enorm. Door elkaar te interviewen, de dieperliggende vraag te ontdekken en verschillende aanscherpingsoefeningen toe te passen, kwam iedereen na de eerste sessie met een solide basis voor zijn ontwikkelvraag. Bovendien werkten de deelnemers aan een stakeholdersmap, waarin zij inzichtelijk maakten: wie speelt er een rol binnen de organisatie met betrekking tot hun ontwikkelvraag? Wie hebben ze nog meer nodig? Hoe kunnen ze dit netwerk versterken en gewenste veranderingen teweegbrengen? De uitwisseling tussen de deelnemers leverde waardevolle inzichten op.

Tijdens de daaropvolgende sessie hebben we uitvoerig gesproken over het belang van bewustzijn rondom “role taken” en “role given” met betrekking tot kwaliteitszorg in het onderwijs. Dit inzicht stelt deelnemers in staat om effectief bij te dragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit, de juiste stakeholders te betrekken en strategieën te ontwikkelen. Door de synergie tussen individuele bijdragen en collectieve verantwoordelijkheid te vergroten, streven we naar een sterkere aanpak van kwaliteitsborging en een betere leerervaring voor studenten. Ook hebben we de nationale richtlijnen voor kwaliteitsborging besproken: waarom ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de onderwijsteams? En waarom is dit zo belangrijk? Daarnaast hebben we factoren besproken die bevorderlijk zijn voor een kwaliteitscultuur, zodat de deelnemers kunnen beoordelen welke randvoorwaarden in hun organisatie wel of niet aanwezig zijn.

Tijdens de derde sessie zijn we aan de slag gegaan met diverse casussen die door de deelnemers werden ingebracht. Met behulp van het “4x rollen 10 inzichten spel” hebben we deze casussen besproken. Deze tool, ontwikkeld door EQAVET, beschrijft voor verschillende kwaliteitssituaties wie binnen de organisatie betrokken zijn en wat zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het oplossen van kwaliteitsvraagstukken. We hebben gesproken over invloedsstijlen en hoe deze bewust ingezet kunnen worden in relatie tot kwaliteit in het onderwijs. Sommige deelnemers hebben een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld, waarin stapsgewijs beschreven wordt wat er moet gebeuren om het probleem op te lossen. Anderen hebben een kleine interventie ontworpen.

Tijdens de laatste sessie hebben de deelnemers gedeeld wat ze hebben gedaan met de ontworpen interventies. Er is feedback gegeven om vervolgstappen te formuleren. Daarnaast hebben we het traject geëvalueerd. Deelnemers hebben de waarde van het sparren met collega’s van andere instellingen (en met verschillende functies) ervaren. Deze uitwisseling bood de mogelijkheid om plannen te toetsen op verschillende organisatieniveaus.

Vanuit NCP EQAVET blijven we graag in contact met de deelnemers en streven we ernaar hen te versterken in hun leiderschap op het gebied van kwaliteitsborging in het onderwijs. Wil je meer weten over het ontwikkeltraject en heb je interesse om zelf of samen met je collega’s deel te nemen aan een volgend traject? Deze starten aan het begin van het volgende schooljaar! Neem contact met ons op!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.