Terugblik op de workshop graduate tracking d.d. 19 april 2023

Terugblik op de workshop graduate tracking d.d. 19 april 2023

Terugblik op de workshop graduate tracking d.d. 19 april 2023 1000 1000 Eqavet

Projectleiders, onderzoekers, Onderwijs & Kwaliteit medewerkers, docenten en onderzoeksmedewerkers van het UWV bezochten afgelopen maand week de workshop graduate tracking*.
Een waardevolle mix aan functies en verantwoordelijkheden waar ieders perspectief elkaar voedde.

De drie casestudies beschreven in het onderzoeksrapport (op internationaal-, landelijk- en op opleidingsniveau) gaven allen stof tot nadenken. Ze lokten ieder op hun eigen wijze een waardevolle dialoog uit over het volgen en in beeld brengen van de route die studenten afleggen door het onderwijs.

Wat valt op uit de dialoog over de drie varianten graduate tracking?

Alumni niet isoleren
Alumnibeleid lijkt binnen mbo-instellingen is vaak geïsoleerd tot strategisch niveau. Onderwijs & Kwaliteitsdiensten hebben als hoofdtaak dat er wordt gewerkt in de richting van de strategische koers en ontwikkelingen van de instelling en binnen de kaders van interne audits en inspectietoezicht. Alumniprojecten vallen daar incidenteel onder. Voortijdig schoolverlaten (VSV) is echter wel een onderwerp waar veel aandacht voor is binnen de strategische koers van de mbo-instellingen.

Alumni en VSV samen zeer waardevol
Op dit moment wordt data rondom VSV vaak gescheiden gezien van data rondom alumni. Graduate tracking kan echter voor beide beleidsvelden binnen een onderwijsinstelling veel waarde bevatten. Een aanmelding voor het alumni-netwerk houdt in de praktijk meestal het invullen van een vragenlijst in. Er ontstaan uit de alumni inschrijving en vragenlijst incidenteel activiteiten op opleidingsniveau waar de kwaliteit van de opleiding mee kan worden beïnvloed. Als de opleiding zelf het belang ziet en ervaart zijn er wel actieve alumni netwerken opgezet die grote waarde genereren voor de opleidingen. De VSV data bevat veel informatie over de student die minder succesvol de opleiding hebben beleefd, hier zitten vaak handvatten voor aanscherping van intakeprocedures en beroepsbeeld vorming.

Zien en gezien worden!
Het belang of het voordeel van deelnemen aan een instellingsbreed alumninetwerk wordt voor de student/startende professional vaak niet helder gemaakt. De respons op de vragenlijst is volgens zeggen bijzonder laag en de terugkoppeling naar de onderwijsteams is niet structureel. De mbo-student lijkt na het diploma klaar met de schoolse verplichtingen en opent dan vaak een nieuw hoofdstuk (werken, opstroom binnen mbo of doorstroom hbo). Graduate tracking kan waardevol worden voor de instelling als je het vanuit de opleiding met een voor de studenten bekend gezicht vormgeeft. Zien en gezien worden is ook van belang voor studenten die de school verlaten.

Alumninetwerk dicht bij de opleiding

Als je de vers afgestudeerde student actief aan je kunt binden levert dat de opleiding een waardevol netwerk op waarin veel specifieke informatie om de doelgroep beter te kunnen bedienen wordt opgehaald. Scholen die dit realiseren gebruiken het alumninetwerk van de opleiding actief om nascholingswensen naar behoefte te kunnen formuleren, gezamenlijk curriculumevaluatie en -ontwerp uit te voeren, of om nieuwe vormen van examinering te toetsen.

Kansrijke cross-over

Een cross-over van data die graduate tracking oplevert naar preventieve aanpakken en beleidsvoornemens rondom arbeidsmarkt en werkloosheid werden als zeer kansrijk besproken. Vervolgafspraken om elkaar te volgen, bieden een kwetsbare doelgroep mogelijk kansen voor de toekomst!

Graduate tracking data praktisch vertalen naar interventies voor de opleiding

De deelnemers van de workshop zien kansen voor een praktische vertaalslag van de abstracte data. Hierbij wordt vooral de winst voor audits en het toezichtskader van de Inspectie onderschreven. Het vraagt echter flink wat expertise en facilitering om de vertaalslag te kunnen maken van instellingsdata naar onderwijsbehoeftes van de VSV’ers en de gediplomeerde studenten. Iedereen omarmt deze praktische vertaling, maar zij realiseren zich ook dat dit soort trajecten meestal afhangen van een persoon die op het juiste moment op de juiste plaats is binnen een opleiding.

*Met graduate tracking wordt de route die de student, binnen een instelling, afgelegd heeft inzichtelijk gemaakt. Zowel de diplomaroutes als de uitval (VSV) worden in beeld gebracht.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.