NCP ECVET is gestopt: geen punt maar een uitroepteken

NCP ECVET is gestopt: geen punt maar een uitroepteken

NCP ECVET is gestopt: geen punt maar een uitroepteken 999 1003 Eqavet

Zoals eerder aangekondigd is in de Raadsaanbeveling mbo besloten om het Europese instrument ECVET in te trekken en de doelen en principes van ECVET op een andere wijze te verankeren. Voor Nederland betekent dit dat het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) ECVET per 30 april 2022 is gestopt en dat de initiatieven op een andere manier worden aangejaagd en verankerd.

Het doel van ECVET was om beroepsonderwijs flexibeler te maken door de erkenning, stapeling en een verbeterde overdracht van leerresultaten, om daarmee bij te dragen aan een groeiende studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen. Ondanks het stoppen van ECVET is dit zowel voor de Europese Commissie als voor het Ministerie van OCW onverminderd belangrijk.

Gedachtengoed verdwijnt niet

Veel ontwikkelingen en initiatieven lopen dan ook na het stoppen van ECVET gewoon door. Denk aan modularisering, flexibilisering, validering, wederzijdse erkenning, maar ook nieuwe ontwikkelingen rondom skills en micro-credentials. De belangrijkste ECVET-principes, onder andere het gebruik en erkennen van leereenheden ten behoeve van flexibel beroepsonderwijs, zijn opgenomen in de nieuwe Raadsaanbeveling. Leeruitkomsten maken in Nederland een belangrijk onderdeel uit van het NLQF, het Nederlandse Kwalificatieraamwerk en EQAVET, het kwaliteitsraamwerk voor het beroepsonderwijs. De ECVET-instrumenten die de internationale mobiliteit ondersteunen, zoals Memorandum of understanding, Learning Agreement etc, zullen verder worden ontwikkeld in het Erasmus+-programma.

Opbrengsten overgedragen

Het NCP ECVET (uitgevoerd door CINOP) speelde voor deze doelen zowel nationaal als internationaal een informerende rol. Het NCP ECVET had als primaire taak het bevorderen van de bekendheid en beschikbaarheid van de ECVET-principes door informatievoorziening en het bieden van concrete hulp bij vragen over implementatie van ECVET. Ook volgde het NCP ECVET de laatste jaren diverse ontwikkelingen die raakten aan de doelstelling (zoals skills en micro-credentials) en voerde ook onderzoeken uit op het vlak van studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen. De website gaat per 1 mei 2022 uit de lucht. Relevante en actuele rapporten, publicaties en artikelen zijn nog steeds beschikbaar via websites van andere partijen in Nederland die op deze thema’s actief zijn. De berichten rondom een leven lang ontwikkelen zijn onder meer overgedragen aan het Kennispunt LLO, het NCP NLQF en NCP EQAVET. De berichten rondom studentmobiliteit zijn overgedragen aan het Nationaal Agentschap Erasmus+. De handreiking en nulmeting rondom examinering in het buitenland is opgenomen op de site van het Kennispunt MBO – Onderwijs en Examinering. Veel informatie is overgedragen en op andere plekken nog steeds beschikbaar.

ECVET

Bedankt en tot ziens!

Namens het NCP ECVET willen we iedereen bedanken die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan flexibel beroepsonderwijs met behulp van de ECVET principes en instrumenten. We hopen samen met jullie op een andere manier te kunnen blijven werken aan een groeiende studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen. We zetten er geen punt achter, maar een uitroepteken!

Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met Jessica Spithoven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.