Met de instellingsaudit op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo

Met de instellingsaudit op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo

Met de instellingsaudit op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo 1000 1000 NCP EQAVET

In 2017 introduceerde het Kwaliteitsnetwerk mbo een nieuwe vorm van instellingsaudit gebaseerd op het Dialoogmodel. Ambitie van het Kwaliteitsnetwerk mbo is om via ontwikkelingsgerichte instellingsaudits bij te dragen aan de verbetering van de aangesloten onderwijsorganisaties, hun kwaliteitscultuur en ultiem aan het onderwijs in zijn geheel. In dit onderzoek is op meerdere manieren bekeken in hoeverre het Kwaliteitsnetwerk zijn ambities realiseert met behulp van de nieuwe instellingsaudit op basis van het Dialoogmodel.

Onderzoeksvragen

In het onderzoek staan de volgende hoofdonderzoeksvraag en twee deelvragen centraal:

  • In hoeverre leidt een auditsystematiek op basis van het Dialoogmodel, ondersteund door een veel gerichtere meting van soft controls, tot een betere kwaliteitscultuur op alle niveaus in de organisatie en daarmee tot beter mbo-onderwijs?
  • Wat zijn de kenmerken van een, in iteraties ontworpen en uitgebouwde auditsystematiek gericht op een betekenisvolle, betrouwbare en valide audit, op basis van het Dialoogmodel?
    Hoe wordt deze auditsystematiek ervaren en wat zijn de opbrengsten volgens de diverse stakeholders voor wat betreft inzicht en verantwoording over (formele en informele) organisatieontwikkeling en onderwijsontwikkeling?

Wil je meer weten over dit rapport? Kijk dan op de website van ECBO

Bron: ECBO

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.