EQAVET Peer Review in Luxemburg

EQAVET Peer Review in Luxemburg

EQAVET Peer Review in Luxemburg 1000 1000 Eqavet

Van 12 tot 14 oktober 2022 deed het NCP EQAVET Nederland als peer mee aan een EQAVET peer review in Luxemburg. De peer review werd georganiseerd vanuit het Luxemburgse Ministerie van Onderwijs, Kinderen en Jeugd (Service de la formation professionnelle, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse). Andere peers waren aanwezig uit Nederlandstalig en Franstalig België, Kroatië en Finland.

Het onderwerp van de peer review was het opzetten en inrichten van een data-monitoring-systeem in Luxemburg. Zo’n systeem verzamelt administratieve gegevens van studenten in het initieel beroepsonderwijs, waarmee inzicht verschaft wordt in leertrajecten en de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van actuele, betrouwbare en relevante gegevens, kan dit systeem gebruikt worden om tijdig wet- en regelgeving aan te passen op trends en behoeftes binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het systeem maakt het mogelijk om kansen en mogelijke knelpunten te signaleren, waarop het Ministerie vervolgens gericht beleid kan voeren.

Luxemburg heeft als klein land te maken met unieke uitdagingen op het gebied van dataverzameling voor een data monitoring systeem. Zo kampt het Ministerie van Onderwijs bij onderzoek onder studenten vaak met een lage respons en te kleine steekproefomvang. Dit heeft dan weer gevolgen voor het waarborgen van de privacy van respondenten. Ook bestaat bijna de helft van de Luxemburgse arbeidsmarkt uit werknemers die in Luxemburg werken, maar in het buitenland wonen. Op deze mensen kan het data monitoring systeem geen zicht houden. Daarnaast wordt al wel veel data door verschillende instanties verzameld, maar kan deze niet zomaar bij elkaar gebracht worden of direct met elkaar vergeleken worden. Bovendien is deze data vaak pas na enkele maanden of jaren beschikbaar. Dit bemoeilijkt het inzichtelijk maken van risico’s of knelpunten, waardoor het Ministerie alleen met vertraging kan reageren.

De peer review was onderverdeeld in twee gebieden van kwaliteitszorg:

 • Beleidsvraagstukken rondom het gebruik van data in het data monitoring systeem.
 • Methodologische vraagstukken rondom het technisch ontwerp van het data monitoring systeem.

Alle peers hadden vanuit hun eigen land verschillende ervaringen met data monitoring. Er werden dan ook uiteenlopende verhalen en inzichten door de peers uitgewisseld. Over een aantal punten konden de peers het eens worden:

 • Het ontwikkelen van het data monitoring systeem lijkt een waardevolle toevoeging aan het huidige kwaliteitsbeleid binnen het beroepsonderwijs in Luxemburg.
 • Het is aan te raden om klein te beginnen met de opzet van het systeem en dit stapsgewijs uit te breiden naar een omvangrijk data management systeem, waarin zowel administratieve gegevens als gegevens uit kwalitatief onderzoek ondergebracht worden.
 • Het is waardevol om ook de student zelf een stem te geven in (de ontwikkeling van) het data monitoring systeem.
 • Het is van belang dat alle stakeholders een eenduidig en gedeeld beeld hebben van de doelen en gebruikseinden van het data monitoring systeem.
 • Het systeem kan waardevolle voorspellende inzichten bieden in het studiesucces en de ontwikkeling van studenten.
 • Het is van belang om in het systeem naast de onderwijskwaliteit op de scholen ook zicht te krijgen op de kwaliteit van de leerwerkplekken.
 • De grootste uitdaging in de ontwikkeling van het data monitoring systeem is het selecteren van de juiste, meest relevante en meest impactvolle indicatoren waarop het kwaliteitsbeleid gericht kan worden.

Na afloop van twee dagen discussiëren en uitwisselen van ideeën en ervaringen, koppelden de peers formeel hun feedback terug aan het gastland. Als vervolg hierop, wordt een uitvoering feedbackrapport overhandigd, met hierin zowel aanbevelingen als reflectiepunten. Hiermee kan Luxemburg verder aan de slag met de ontwikkeling van het data monitoring systeem. Als vervolg op de peer review, schrijft Luxemburg een actieplan op basis van de ontvangen feedback.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Bijeenkomsten
 • Geen categorie
 • Instrumenten
 • Onderzoek
 • Oproep
 • Praktijkvoorbeelden
 • Publicatie
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.