Deelnemers ontwikkeltraject brengen ideale studentparticipatie in beeld

Deelnemers ontwikkeltraject brengen ideale studentparticipatie in beeld

Deelnemers ontwikkeltraject brengen ideale studentparticipatie in beeld 1000 1000 NCP EQAVET

Op 21 maart verzamelden de deelnemers van het ontwikkeltraject studentparticipatie zich in Utrecht voor de tweede bijeenkomst, georganiseerd door het NCP EQAVET. Na een geslaagde succesvolle eerste bijeenkomst zat de energie er goed in voor deze vervolgbijeenkomst. Wederom hadden we een volle ruimte met deelnemers vanuit 8 scholen, waaronder een flink aantal studenten.

Tijdens de eerste sessie in februari hadden de deelnemers de huidige stand van zaken omtrent studentparticipatie op hun school onderzocht. Ze brachten de visie op studentparticipatie, bestaand beleid, verschillende ingezette vormen van studentparticipatie, de motivatie van zowel studenten als medewerkers, en het draagvlak binnen de school in kaart. In de tussenliggende periode hebben ze deze situatie getoetst bij collega’s en studenten, wat voor enkelen verrassende inzichten opleverde. Zo bleek bij van de groepen bijvoorbeeld dat, hoewel studenten op hun school veel goede ideeën hebben, ze niet altijd weten waar ze hiermee naartoe moeten. Dit was voor deze groep deelnemers aanleiding om in gesprek te gaan met het studentenpanel en samen te werken aan betere zichtbaarheid van participatiemogelijkheden in de school.

Na een inspirerende uitwisselingsronde, gingen de groepen aan de slag met het formuleren van hun ideale situatie rondom studentparticipatie. Hierbij maakten ze gebruik van de werkvorm ‘I like, I wish, I wonder’. Na een kort intermezzo over de cirkel van betrokkenheid en invloed, kregen de groepen vervolgens de opdracht om hun ideale situatie visueel gemaakt met behulp van LEGO. De bouwwerken zaten vol met sprekende metaforen: van een open raam of deur om aan te geven dat de deur altijd open staat voor de student, tot raampjes die het transparante participatiebeleid uitbeeldden, en autosturen om te symboliseren dat de student aan het stuur staat. De ideale situatie die de deelnemers willen bereiken komt als stip op de horizon op hun roadmap, die als rode draad door het ontwikkeltraject loopt.

Nu de deelnemers hun ideale situatie in beeld hebben gebracht, is het tijd om tijdens de volgende sessie in april verder te gaan met het bedenken van oplossingsrichtingen en nieuwe vormen van participatie om zo naar de ideale situatie toe te werken.

De energie en betrokkenheid tijdens deze tweede bijeenkomst beloven veel goeds voor de toekomst van studentparticipatie binnen de deelnemende scholen. We kijken ernaar uit om samen verdere stappen te zetten op weg naar een nog inclusievere en participatievere leeromgeving voor alle studenten.

Afronding ontwikkeltraject onderwijskundig leiderschap schooljaar 2023-2024

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Data ontwikkeltrajecten schooljaar 2024/2025

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Inschrijving geopend: ontwikkeltraject onderwijskundig leiderschap

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Terugblik | Ontwikkeltraject ‘Sterker leiderschap voor betere kwaliteitsborging in het MBO’

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Publicatie: Onderwijsteams en het versterken van kwaliteit

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Eerste groep rondt het ontwikkeltraject onderwijskundig leiderschap af!

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Artikel | Spel 10 inzichten x vier rollen

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Artikel | Onderwijskundig Leiderschap bij Rijn IJssel

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

10 inzichten x vier rollen: Het Spel | Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Filmpje | Ruimte voor onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams: Wat kun jij doen?

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.