EQAVET peer review Finland

EQAVET peer review Finland

EQAVET peer review Finland 1000 1000 NCP EQAVET

Woensdag 7 en donderdag 8 december deed het NCP EQAVET Nederland als peer mee aan een (online) EQAVET peer review in Finland. De peer review werd georganiseerd door EDUFI (Finish National Agency for Education), dat valt onder het Finse Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Andere peers waren aanwezig uit Griekenland, Kroatië, Litouwen en Oostenrijk.

EDUFI is als instantie onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwalificatie-eisen voor de verschillende wettelijk erkende kwalificaties in het Finse beroepsonderwijs. Deze taak is wettelijk vastgelegd. In de wet staat eveneens dat EDUFI de kwalificatie-eisen formuleert in samenspraak met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere key stakeholders. Een van de manieren waarop EDUFI deze stakeholders betrekt, is via de 37 Business and Industry Committees, waarin vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, zzp’ers en onderwijsinstellingen plaatshebben. Leden van deze commissies worden door EDUFI benoemd. Verder wordt feedback van stakeholders verzameld via o.a. direct contact tussen EDUFI en onderwijsinstellingen, vragenlijsten onder studenten, en ontwikkelingsworkshops met de Business and Industry Committees.

Het onderwerp van de peer review was kwaliteitsborging van het ontwikkelproces van kwalificatie-eisen (qualification requirements) door middel van feedback van stakeholders (studenten, docenten, onderwijsinstellingen en werkgevers). Uit diverse zelfevaluaties heeft EDUFI geconcludeerd dat het verzamelen van feedback niet systematisch gebeurt tijdens het ontwikkelproces van nieuwe kwalificatie-eisen, en dat de analyses van de beschikbare informatie gedeeltelijk ontoereikend zijn. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de kwalificatie-eisen, omdat hierdoor niet aantoonbaar gemaakt kan worden of en dat de kwalificatie-eisen door alle stakeholders gedragen worden. Om deze redenen ontwikkelt EDUFI momenteel een nieuw kwaliteitsborgingsinstrument waarmee de kwaliteit van de kwalificaties gewaarborgd moet worden. Deze nieuwe aanpak garandeert dat het verzamelen, analyseren en gebruiken van feedback van stakeholders systematisch onderdeel is van de ontwikkeling van kwalificatie-eisen. Tijdens elke fase van het ontwikkelingsproces moet de feedback van de stakeholders centraal staan. Het voorgestelde nieuwe kwaliteitsborgingsinstrument is in de zomer van 2022 ontwikkeld en wordt als pilot toegepast in Q4 van 2022 en Q1 van 2023. Op basis van de feedback uit de peer review, wordt het instrument verder ontwikkeld en aangescherpt, waarna het in het voorjaar van 2023 breed geïmplementeerd moet worden.

Tijdens de peer review kregen de peers uitvoerig gelegenheid om met verschillende stakeholders te spreken en hen te bevragen over de verschillende fasen in het ontwikkelingsproces van nieuwe kwalificatie-eisen en hun rollen daarbinnen. Er waren vier van deze ‘interviewsessies’:

 1. met experts vanuit EDUFI, die betrokken zijn bij het ontwikkelen van kwalificatie-eisen, werden de praktische implicaties van het nieuwe kwaliteitsborgingsinstrument en het verzamelen van stakeholder feedback besproken;
 2. medewerkers van diverse onderwijsinstellingen gaven inzicht in hun rol in het ontwikkelingsproces van kwalificatie-eisen, en de peers stelden vragen over hun samenwerking met EDUFI;
 3. met vertegenwoordigers uit de Business en Industry Committees bespraken de peers de rol van deze commissies en hoe zij met EDUFI en onderwijsinstellingen samenwerken in het ontwikkelingsproces van kwalificatie-eisen;
 4. studenten en studentenvertegenwoordigers werden bevraagd over de mogelijkheden die zij ervaren om feedback te geven op hun onderwijs en de kwalificatie-eisen en hoe zij deze opties benutten.

Aan het einde van de peer review gaven de peers hun gezamenlijke feedback op het ontwikkelingsproces van nieuwe kwalificatie-eisen en de mogelijkheden om feedback van stakeholders hierin tot een systematisch onderdeel te verwerken. In de feedback werd benoemd dat:

 • er sprake is van een zeer hoge mate van transparantie en vertrouwen tussen EDUFI en de onderwijsinstellingen. Eveneens wordt veel en nauw samengewerkt en uitgewisseld tussen EDUFI en de Business and Industry Committees;
 • studenten veel gelegenheid krijgen om feedback te geven op hun dagelijkse leerervaringen;
 • alle stakeholders bevestigden dat de inhoud van de kwalificatie-eisen goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt;
 • de samenwerking tussen EDUFI en haar stakeholders als open en positief wordt omschreven. Echter, feedback wordt veelal gedeeld op basis van persoonlijk contact, waardoor een risico bestaat op inconsequente gegevens. Er moet dus aandacht besteed worden aan systematische dataverzameling;
 • er al veel kwantitatieve data bij EDUFI beschikbaar is, maar deze nog niet optimaal wordt gebruikt;
 • de nieuwe aanpak zoals beschreven in het kwaliteitsborgingsinstrument een duidelijke evaluatiefase in het ontwikkelingsproces mist.

Als aanvulling op deze eerste feedback wordt begin 2023 een volledig feedbackrapport overhandigd, met hierin zowel aanbevelingen als reflectiepunten. Hiermee kan EDUFI verder aan de slag met het finaliseren van hun kwaliteitsborgingsinstrument voor het ontwikkelen van kwalificatie-eisen. Op basis van de peer review, stelt EDUFI een actieplan op voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsborgingsinstrument. Een jaar na implementatie van het instrument vindt een evaluatie door EDUFI plaats.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Bijeenkomsten
 • Geen categorie
 • Instrumenten
 • Onderzoek
 • Oproep
 • Praktijkvoorbeelden
 • Publicatie
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.