Benutten studentgegevens en alumni bij kwaliteitsborging

Benutten studentgegevens en alumni bij kwaliteitsborging

Benutten studentgegevens en alumni bij kwaliteitsborging 1000 1000 NCP EQAVET

Benutten van gegevens van studenten en alumni in kwaliteitsborging op stelsel-, instellings- en opleidingsniveau

De notitie ‘Benutten van gegevens van studenten en alumni in kwaliteitsborging op stelsel-, instellings- en opleidingsniveau’ geeft het beeld weer van de wijze waarop gegevens van studenten en alumni worden verzameld en benut in kwaliteitsborging in het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs.

Deze gegevens zijn waardevol voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de studiekeuzevoorlichting van aankomende studenten.

Utilising student and alumni data to support quality assurance at system, institutional and educational level

The report ‘Utilising student and alumni data to support quality assurance at system, institutional and educational level’ shows in which way data from students and alumni are collected and used in quality assurance in Dutch secondary vocational education. This data is valuable for further improving the quality of education and the study choice information for prospective students.

Gerelateerd

  • Alles
  • Bijeenkomsten
  • Geen categorie
  • Instrumenten
  • Onderzoek
  • Oproep
  • Praktijkvoorbeelden
  • Publicatie
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.