Start ontwikkeltraject: Betere kwaliteitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap

Start ontwikkeltraject: Betere kwaliteitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap

Start ontwikkeltraject: Betere kwaliteitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap 1000 1000 NCP EQAVET

Op maandag 29 januari vond de eerste sessie plaats van een ontwikkeltraject: betere kwaliteitsborging door sterker onderwijskundig leiderschap. In dit ontwikkeltraject verkennen en doorgronden de deelnemers vraagstukken die zij in hun functie of rol tegenkomen om het onderwijsteam aan zet te krijgen en/of houden in het waarmaken van kwaliteit. Met een groep van meer dan twintig kwaliteitsaanjagers zijn we hier enthousiast mee begonnen.

Het hoofddoel van de eerste sessie is om de ontwikkelvragen van de deelnemers scherper te definiëren. Om een beter inzicht te krijgen in hun ontwikkelbehoeften, hebben de deelnemers elkaar geïnterviewd over de uitdagingen waarmee ze momenteel te maken hebben, samen met de context waarin deze uitdagingen zich voordoen. Dit heeft geleid tot een eerste verfijning van de ontwikkelvragen, waarbij verschillende deelnemers ook nieuwe inzichten verkregen.

Daarna hebben de deelnemers individueel de ‘vijf keer waarom’-methode toegepast. Dit is een techniek om de oorsprong van hun ontwikkelvraag helder te krijgen. Het stellen van vragen als ‘Waarom is dit een probleem?’ en ‘Voor wie is dit eigenlijk een probleem?’ resulteerde in diepere inzichten in het knelpunt.

We sloten de sessie af door een stakeholdermap te maken van de huidige situatie. Hierbij brachten de deelnemers alle relevante personen of partijen in kaart die betrokken zijn bij hun ontwikkelvraag. Dit zal hen later helpen om te reflecteren op de mate van betrokkenheid van de juiste mensen en om eventuele aanpassingen te maken om het knelpunt effectief aan te pakken.

Benieuwd naar de ontwikkelvragen van onze deelnemers? Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Hoe kan ik mijn positie binnen onze onderwijsinstelling versterken en mijn rol als kwaliteitsaanjager effectief vervullen?
  • Hoe motiveer ik teams om te investeren in onderwijskwaliteit volgens de PDCA-methode, en hoe kan ik hen stimuleren de juiste acties te ondernemen zonder hen het werk uit handen te nemen?
  • Op welke manier kan ik mijn collega’s overtuigen dat kwaliteitsborging een oplossing is voor werkdruk, in plaats van iets wat de druk verhoogt?
  • Hoe creëer ik een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit binnen ons team?

Al met al kijken we terug op een zeer productieve en aangename eerste sessie, en we kijken ernaar uit toe te werken naar interventies die de deelnemers verder helpen!

Afronding ontwikkeltraject onderwijskundig leiderschap schooljaar 2023-2024

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Data ontwikkeltrajecten schooljaar 2024/2025

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Inschrijving geopend: ontwikkeltraject onderwijskundig leiderschap

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Terugblik | Ontwikkeltraject ‘Sterker leiderschap voor betere kwaliteitsborging in het MBO’

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Publicatie: Onderwijsteams en het versterken van kwaliteit

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Eerste groep rondt het ontwikkeltraject onderwijskundig leiderschap af!

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Artikel | Spel 10 inzichten x vier rollen

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Artikel | Onderwijskundig Leiderschap bij Rijn IJssel

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

10 inzichten x vier rollen: Het Spel | Samenwerken aan onderwijskwaliteit

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

Filmpje | Ruimte voor onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams: Wat kun jij doen?

Het NCP EQAVET werkt aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland. Onderwerpen zijn o.a.: het versterken van kwaliteitscultuur en het leggen van verbinding tussen kwaliteitszorg op instellingsniveau en teamniveau. U kunt de uitkomsten lezen in het rapport.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.