Voor kwaliteitszorgadviseurs

Voor wie zet NCP EQAVET zich in?

Voor kwaliteitszorgadviseurs

Kwaliteitszorgadviseurs willen onderwijsteams zo goed mogelijk begeleiden in hun opdracht om kwaliteit te realiseren. Hiervoor biedt het nationaal coördinatiepunt EQAVET:

  • Inspiratie, kennisuitwisseling, handreikingen, goede voorbeelden.
  • In contact komen met andere actoren binnen kwaliteitszorg in het mbo/ van andere scholen
  • Werkvormen/ handreikingen; hoe kun je deze inzetten binnen de eigen instelling/ hun eigen team om kwaliteitsborging te versterken. Deze handreikingen kunnen de nodige structuur en handvatten bieden om hier echt mee aan de slag te gaan.
  • Kennisdeling te bieden in de vorm van een maandelijkse update over nationale en Europese beleidsontwikkelingen.

Lees hier welke handelingen kunnen bijdragen aan de intrinsieke verankering van het onderwijskundig leiderschap in onderwijsteams.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.