Uitnodiging online workshop Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams

Uitnodiging online workshop Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams

Uitnodiging online workshop Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams 800 800 Eqavet

Nogmaals wegens succes herhaald: workshops Onderwijskundig leiderschap onderwijsteams gericht op versterken kwaliteitscultuur. Deze keer online. Doelgroep: docenten, onderwijsmanagers en ondersteunende diensten (bijv. HR en kwaliteitszorg).

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams

Het onderwijs staat voor de uitdaging om wendbaar, flexibel en kwalitatief in te spelen op het hoge tempo van ontwikkelingen in het werkveld en de beroepen. Om sterk beroepsonderwijs te verzorgen is onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams nodig gericht op de verdere versterking van kwaliteitscultuur. Maar een onderwijsteam kan dit niet alleen doen. In een publicatie (10 Inzichten x 4 rollen: 40 mogelijke interventies in handelingen en gedrag die kunnen bijdragen aan het onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams) van de Werkgroep Expertise van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET zijn handelingen en interventies uitgewerkt die bijdragen aan de versterking van het onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams vanuit de vier rollen in de organisatie: onderwijsteams, onderwijsmanagers, CvB en ondersteunende diensten.

Doel van de workshop

Doel van de workshop is om de handelingen en interventies uit de publicatie te leren kennen. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling met collega’s om elkaar te adviseren, inspireren en suggesties te doen waarmee de deelnemers vervolgstappen kunnen gaan zetten in het versterken van het onderwijskundig leiderschap van de onderwijsteams gericht op de verdere versterking van de kwaliteitscultuur.

Praktische informatie

De workshop vindt 2 keer online plaats:
• 20-11-2020 van 13.30 tot 15.30 uur
• 24-11-2020 van 14.30 tot 16.30 uur

Klik hier om u aan te melden.

Na aanmelding krijgt u een link waarmee u kunt deelnemen aan de workshop.

Het maximaal aantal deelnemers aan de online workshop is 13. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan 13, dan zullen we een selectie maken en daarbij rekening houden met spreiding over scholen en moment van aanmelding. Mocht er veel animo zijn, dan gaan we kijken of we de workshop kunnen herhalen.

Namens het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET,

Ingrid van der Pluym
Kwaliteitsnetwerk mbo

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.