Uitnodiging deelname onderzoek

Uitnodiging deelname onderzoek

Uitnodiging deelname onderzoek 150 150 Eqavet


Hoe werken teams aan kwaliteit en kwaliteitsborging

De maatschappij en het mbo zijn in beweging. Teams passen hun onderwijs aan deze veranderende omstandigheden aan, waarbij de kwaliteit van het onderwijs hoog moet blijven. Hoe krijgen teams, de spil als het gaat om onderwijskwaliteit, dat voor elkaar? Wat zijn succesfactoren en waar moet je op letten? Het NCP EQAVET gaat i.s.m. het Kwaliteitsnetwerk mbo en de MBO Raad in kaart brengen hóe teams dat doen.

Bovendien zorgt de covid-19 crisis op dit moment voor uitzonderlijke omstandigheden. Teams werken hard om te zorgen voor goed onderwijs. Veel dingen gaan anders en zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, zijn dat nu niet meer. Deze uitzonderlijke situatie legt wellicht nog meer nadruk op de vraag hoe voor kwalitatief goed onderwijs te zorgen.

Kijk hier voor de hele uitnodiging.

Terugblik | EQAVET Annual Network Meeting december 2020

Verslag bijeenkomst

Mooie plannen voor 2021

Ambities als het gaat om het versterken van de kwaliteitsborging in het mbo in 2021 zijn niet mals. Om scholen daarin te ondersteunen heeft het NCP EQAVET ook in 2021 weer mooie plannen. Twee grote onderwerpen die het NCP in 2021 gaat oppakken in nauwe samenwerking met de leden van haar Adviesgroep EQAVET zijn peer […]

Expertmeeting Veranderkracht | Artikel

De expertmeeting van het voorjaar van 2020 is uitgesteld vanwege het coronavirus. Om toch alvast kennis te maken met elkaar en samen op de huidige situatie te reflecteren vond op 23 april 2020 een online bijeenkomst plaats met een aantal deelnemers.

Online event: PLA on promoting better acces to VET, 25-26 February 2021

Agency for VET and Adult Education (AVETAE) is organizing a Peer Learning Activity (PLA) on promoting better access to VET on 25-26 February 2021, as an online activity for NRPs and VET providers, as a part of our ERASMUS + NRP project. This PLA will allow participants to reflect on the approaches and mechanisms for [...]

Herhaalde oproep rondetafelbijeenkomst

JOB MBO zet zich samen met het nationaal coördinatiepunt EQAVET in om studentbetrokkenheid binnen het mbo te stimuleren. Doordat studenten het onderwijs zelf ervaren, zien zij, soms beter dan docenten en de directie, hoe het onderwijs beter zou kunnen aansluiten op hun (leer)wensen en behoeften. Het is daarom belangrijk om de student als stakeholder van […]

EQAVET Annual Network Meeting 2020

Maandag en dinsdag 14 en 15 december 2020 vond de jaarlijkse bijeenkomst van het EQAVET netwerk plaats. Namens Nederland waren Thea van den Boom en Alie Kamphuis vertegenwoordigd. Op de agenda stond de aanbeveling voor het MBO die in de zomer van 2020 is verschenen en waarbij we met elkaar gesproken hebben over de consequenties [...]

Online bijeenkomst Roemenië

Ik (Alie Kamphuis) heb samen met Thea van den Boom en Scilla van Cuylenborg deze online bijeenkomst bijgewoond. Het thema was netwerken van mbo scholen. De Roemenen hebben ons meegenomen in hoe verschillende scholen en netwerken per beroepsgroep werken aan onderwijskwaliteit. Er is in Roemenië vooral veel te doen om het imago en de aantrekkelijkheid [...]

Mooie inspirerende bijdrage aan de kwaliteitsborging van morgen

Mooie inspirerende bijdrage van docenten aan de kwaliteitsborging van morgen Op 25 en 27 november 2020 heeft Alie Kamphuis namens het NCP EQAVET het gesprek aan 2 docententafels geleid. Onderwerp van gesprek was hoe het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst er uit komt te zien en wat dit betekent voor kwaliteit en kwaliteitsborging. De docententafels [...]

Gesprekskaart JOB-monitor

Handvatten voor de kwaliteitszorgmedewerker om in gesprek te gaan met studenten(raden) over de resultaten van de JOB-monitor Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en onderwijsteams om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van het onderwijs. JOB en NCP EQAVET hebben de handen in één geslagen om hen hierbij te helpen. De [...]

Uitnodiging rondetafelbijeenkomst

JOB MBO zet zich samen met het nationaal coördinatiepunt EQAVET in om studentbetrokkenheid binnen het mbo te stimuleren. Doordat studenten het onderwijs zelf ervaren, zien zij, soms beter dan docenten en de directie, hoe het onderwijs beter zou kunnen aansluiten op hun (leer)wensen en behoeften. Het is daarom belangrijk om de student als stakeholder van [...]

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.