Mooie plannen voor 2021

Mooie plannen voor 2021

Mooie plannen voor 2021 999 1003 Eqavet

Ambities als het gaat om het versterken van de kwaliteitsborging in het mbo in 2021 zijn niet mals. Om scholen daarin te ondersteunen heeft het NCP EQAVET ook in 2021 weer mooie plannen. Twee grote onderwerpen die het NCP in 2021 gaat oppakken in nauwe samenwerking met de leden van haar Adviesgroep EQAVET zijn peer review op teamniveau en studentbetrokkenheid bij kwaliteitsborging.

Meer ruimte krijgen om het onderwijs verder te flexibiliseren vraagt om het versterken van de kwaliteitsborging in scholen en onderwijsteams. Het versterken van kwaliteitsborging gaat over meer transparantie (borg je de kwaliteit op betrouwbare en aantoonbare wijze), betrekken van onafhankelijke deskundigen bij het evalueren van de kwaliteit, het structureel evalueren van de kwaliteit met behulp van peers (peer review) en het aangaan van de dialoog met alle stakeholders over behaalde resultaten en formuleren van doelen. Onderwerpen waarop zowel de MBO Raad, het kwaliteitsnetwerk, het ministerie van OCW en de BVMBO de komende tijd actie op gaan uitzetten.

Peer review

Als NCP gaan we in samenwerking met de bovenstaande partijen aan de slag met het versterken van peer review op teamniveau. We gaan verkennen hoe peer review goed vorm kan krijgen en wat de plek van een lerende en van een beoordelende peer review kan zijn in de kwaliteitsborging van teams. Om teams te ondersteunen met het zich eigen maken van het doen van peer review gaan we allerlei handreikingen en tools ontwikkelen.

Meer betrokkenheid van studenten bij kwaliteit

De student is een belangrijke, zo niet de belangrijkste stakeholder van het onderwijs. In samenwerking met JOB gaan we een stimulerend traject op zetten om de betrokkenheid van studenten bij het onderwijs nog verder te vergroten. Hierbij willen we mooie initiatieven van scholen delen, studentenraden verder in positie brengen en samen met het JOB tools en handreikingen ontwikkelen. In het verleden hebben we al mooie dingen ontwikkeld. Deze zijn op onze website te vinden.

Daarnaast gaan we nog allerlei andere activiteiten organiseren, zoals:

  • Kennisdelingsbijeenkomst over het werken met data in onderwijsteams.
  • Kennisuitwisseling op het thema lerend vermogen/veranderkracht van onderwijsteams.
  • Inzichten delen in de volle breedte van kwaliteitsborging vanuit Europa.
  • Een spel voor onderwijsteams waarmee zij hun onderwijskundig leiderschap kunnen versterken. Dit spel ontwikkelen we samen met de expertisegroep van het kwaliteitsnetwerk en wordt verwacht in het voorjaar van 2021.
  • En we blijven onze bijdrage leveren aan de coalities van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het platform onderwijskwaliteitsborging van de BVMBO.

Kortom er staat dus weer veel te gebeuren. Wil je alle ontwikkelingen volgen en als eerste op de hoogte zijn, meld je dan hier aan voor onze update. Of houd onze website in de gaten.

Heb je bijzondere interesse in een van de onderwerpen en wil je met ons meedenken of heb je vragen over ons werk, meld je dan via eqavet@cinop.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.