Mooie inspirerende bijdrage aan de kwaliteitsborging van morgen

Mooie inspirerende bijdrage aan de kwaliteitsborging van morgen

Mooie inspirerende bijdrage aan de kwaliteitsborging van morgen 800 800 Eqavet

Mooie inspirerende bijdrage van docenten aan de kwaliteitsborging van morgen

Op 25 en 27 november 2020 heeft Alie Kamphuis namens het NCP EQAVET het gesprek aan 2 docententafels geleid. Onderwerp van gesprek was hoe het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst er uit komt te zien en wat dit betekent voor kwaliteit en kwaliteitsborging. De docententafels maken onderdeel uit van het traject van het Kwaliteitsnetwerk mbo om te komen tot zogenaamde referentiewaarden voor de onderwijskwaliteit van de toekomst. Anneke Westerhuis, Merel Hendriks en Kasper Weekenborg namen vanuit hun rol in dit traject ook deel aan het gesprek.

Aan tafel is met de 4 tot 5 docenten en teamleiders eerst gesproken over hun beeld van het mbo in 2025 of 2035. Vervolgens is vanuit het perspectief van de 4 vermogens uit het dialoogmodel verder met elkaar gesproken.

Dialoogmodel

Dit heeft mooie uitkomsten opgeleverd waar het Kwaliteitsnetwerk mbo in het vervolg mee verder kan. De deelnemers gaven na afloop aan dat ze het gesprek aan tafel als inspirerend hebben ervaren en hun eigen en andermans ideeën weer iets verder hebben kunnen brengen. Ze vonden het zinvol om met elkaar zaken te kunnen delen en dat ze hiermee in hun eigen team weer verder kunnen.
Het Kwaliteitsnetwerk mbo hoopt in maart 2021 de set referentiewaarden te kunnen opleveren. Meer info via www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.