Geannuleerd | Herhaalde oproep rondetafelbijeenkomst studentbetrokkenheid

Geannuleerd | Herhaalde oproep rondetafelbijeenkomst studentbetrokkenheid

Geannuleerd | Herhaalde oproep rondetafelbijeenkomst studentbetrokkenheid 800 800 Eqavet

Deze rondetafelbijeenkomst is geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen

Doordat studenten het onderwijs zelf ervaren, zien zij, soms beter dan docenten en de directie, hoe het onderwijs beter zou kunnen aansluiten op hun (leer)wensen en behoeften. Het is daarom belangrijk om de student als stakeholder van het onderwijs te betrekken bij kwaliteitszorg. Door in te zetten op een brede participatiecultuur, blijft meedenken niet slechts voorbehouden aan een selecte groep, maar wordt dit voor alle studenten mogelijk. JOB MBO zet zich samen met het nationaal coördinatiepunt EQAVET in om studentbetrokkenheid binnen het mbo te stimuleren.

Op 10 februari 2021 (14.00u tot 16.30u) organiseren we daarom een online rondetafelbijeenkomst voor kwaliteitszorgmedewerkers en ten minste 1 lid van de studenteraad op hun school. Deze bijeenkomst biedt een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen bij andere mbo-scholen. Je wisselt uit over de volgende vragen: Wat versta je onder studentbetrokkenheid? Waarom is het van belang? Hoe wordt studentenbetrokkenheid vormgegeven en wie zijn daarbij betrokken? Hoe kun je studentenbetrokkenheid in de eigen school versterken?

Aan het einde van de bijeenkomst formuleer je met elkaar concrete actiepunten om een versterking van de studentbetrokkenheid in de eigen school te realiseren. Zowel in de uitwisseling als in het meedenken over vervolgacties speelt het lid van de studentenraad een belangrijke rol.

Wil jij als kwaliteitszorgmedewerker hierbij zijn? Geef je dan snel op via dit formulier. Geef daarin ook aan of er 1 of meerdere leden van de studentenraad van jouw school met je mee komen. Bespreek van tevoren met de student wat hij/zij van de bijeenkomst verwacht en wanneer die voor jullie beiden geslaagd is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.