Expertmeeting Veranderkracht | motieven, wensen, leervragen

Expertmeeting Veranderkracht | motieven, wensen, leervragen

Expertmeeting Veranderkracht | motieven, wensen, leervragen 800 800 Eqavet

Motieven, wensen en leervragen ter voorbereiding op Expertmeeting Veranderkracht najaar 2020

In april 2020 vond een online bijeenkomst plaats waarbij aan de deelnemers is gevraagd wat hun beweegredenen zijn om deel te nemen aan de expertmeeting en welke verwachtingen en opdracht zij meekrijgen vanuit hun instelling. Daarnaast hebben we met alle deelnemers individueel gesproken.

Motieven om deel te nemen zijn de volgende:

 • Antwoord op de vraag waarom het bij het ene team wel lukt om te veranderen en bij het andere team niet
 • Op zoek naar een manier om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij
 • Hoe worden docenten en andere betrokkenen zich bewust van de noodzaak van verandering (van top-down naar bottom-up). En hoe kunnen we daarbinnen een aanspreekcultuur realiseren?
 • De visie op kwaliteit wordt niet gedragen door de teams. Ik wil door deel te nemen zorgen voor een toename in draagvlak, ook op directie- en teamniveau.
 • Hoe zorg je ervoor dat mensen tijd maken voor verandering, oftewel dat het thema prioriteit krijgt?

En wensen om op te halen uit de expertmeeting zijn:

 • Handvatten om verandering te kunnen begeleiden
 • Sparren met anderen. Hoe pakken zij het aan? Wat werkt wel? En wat werkt niet?
 • Good practices om de kwaliteitscyclus te kunnen borgen.
 • Delen met elkaar, horen van anderen hoe zij verandering begeleiden.

Aan de deelnemers is vooraf gevraagd met wie zij hun bevindingen uit de expertmeeting bespreken, om zo meer impact te genereren. Deelnemers zijn van plan wat zij geleerd en gehoord hebben in de expertmeeting, terug te koppelen aan hun collega’s in de onderwijsteams en auditteams, aan directeuren/management, werkgroep kwaliteit en het College van Bestuur.

Wat speelt er rondom veranderkracht? Op welke vraag hopen deelnemers antwoord te krijgen na het volgen van de expertmeeting? Leervragen zijn:

 • Wat hebben organisaties en teams nodig voor het ontwikkelen van veranderkracht?
 • Hoe kan een verandering worden verduurzaamd? Hoe kunnen resultaten worden bereikt en vastgehouden?
 • Aan welke knoppen kan ik draaien om verandering te bewerkstelligen? Hoe houd je vinger aan de pols om na te gaan of door gedane acties de beoogde doelen worden behaald?
 • Hoe zorg je ervoor dat de student leidend is in plaats van de programmering en de regels?
 • Hoe zorg je dat je de kar trekt, maar niet iedereen erop gaat zitten? En hoe ga je binnen een verandering om met mensen die weerstand hebben tegen de verandering?

Lees ook het document over de achtergrondinformatie en doelen van deze Expertmeeting.

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst!

 • Alles
 • Activiteit
 • Handreiking
 • Instrument
 • Nieuws
 • Publicatie

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.