EQAVET in Europa

EQAVET in Europa

Onderdeel van EQAVET is een netwerk waarin Europese lidstaten, sociale partners en de Europese commissie in gezamenlijkheid werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. In het netwerk staan het stimuleren en vergroten van transparantie, wederzijds vertrouwen, samenwerking en wederzijds leren tussen lidstaten centraal. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit van de onderwijsstelsels ligt volledig bij de lidstaten.

Het beroepsonderwijs, als de motor van de Europese en Nederlandse economie, kan vanwege de continue veranderingen in de economie en samenleving niet stil blijven staan. In het licht van de Europa 2020-strategie en de Agenda 2020 voor het beroepsonderwijs moeten in 2020 de Europese beroepsonderwijsstelsels aantrekkelijker, relevanter, meer loopbaangericht, innovatiever, toegankelijker en flexibeler zijn dan in 2010. Zij moeten bijdragen tot excellentie en kansengelijkheid met betrekking tot een leven lang leren.

Werkplan EQAVET

De werkplannen van de afgelopen jaren:

EQAVET Werkprogramma 2018 – 2019

Brochure EQAVET Werkprogramma 2018 – 2019

EQAVET Strategisch plan 2016 – 2017

EQAVET Werkprogramma 2013 – 2015

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.