EQAVET in Europa

EQAVET in Europa

Binnen EQAVET bestaat een netwerk van Europese lidstaten, partners en de Europese commissie die samenwerken een het verbeteren van de kwaliteit van beroepsonderwijs. De kennis van dit netwerk draagt bij aan het stimuleren en vergroten van transparantie, wederzijds vertrouwen, samenwerking en wederzijds leren. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsstelsels ligt volledig bij de lidstaten.

Het beroepsonderwijs is de motor van de Europese en Nederlandse economie. Door de continue economische en maatschappelijke veranderingen niet stil blijven staan. In het licht van de Europa 2020-strategie en de Agenda 2020 voor het beroepsonderwijs moeten in 2020 de Europese beroepsonderwijsstelsels aantrekkelijker, relevanter, meer loopbaangericht, innovatiever, toegankelijker en flexibeler zijn dan in 2010. Zij moeten bijdragen tot excellentie en kansengelijkheid met betrekking tot een leven lang leren.

Daarnaast heeft de Covid 19-pandemie ook ingrijpende gevolgen gehad voor miljoenen mensen in de EU die hun baan zijn kwijtgeraakt of een aanzienlijk inkomensverlies hebben geleden. Velen zullen nieuwe vaardigheden moeten verwerven en moeten overstappen naar een nieuwe baan in een andere sector van de economie. Nog anderen zullen zich moeten bijscholen om hun baan in een nieuwe werkomgeving te behouden. Voor jongeren kan de toegang tot de arbeidsmarkt een grote uitdaging zijn. Daarom bouwt de nieuwe Europese skillsagenda voort op de tien acties van de Vaardighedenagenda 2016 van de Commissie. Lees hier verder.

Werkplan EQAVET

De werkplannen van de afgelopen jaren:

EQAVET Werkprogramma 2018 – 2019

Brochure EQAVET Werkprogramma 2018 – 2019

EQAVET Strategisch plan 2016 – 2017

EQAVET Werkprogramma 2013 – 2015

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.