Cedefop Expert seminar (DE)
Verslag
do 24-02-2011
Thema 'Quality Assurance and Accreditation in lifelong learning'
 
Het Expertseminar dat door Cedefop was georganiseerd vond plaats in Berlijn. Accreditatie en andere mechanismen voor zowel interne als externe borging van onderwijskwaliteit stonden hier centraal. Marian Hulshof nam namens de onderwijsinspectie deel aan dit seminar en doet hierbij haar verslag.

Seyfried presenteerde de resultaten van een tweede Cedefoponderzoek over accreditatie. Interessant was, dat
  • de onderwijsinstellingen zelf meer zijn gaan focussen op de lerende en het leerproces;
  • de EU-lidstaten en accreditatieorganen meer gewicht zijn gaan geven aan outputcriteria;
  • de sociale partners meer en meer gefocust zijn op het onderwijsproces.
We zijn benieuwd naar het rapport dat Cedefop hierover gaat uitbrengen en hoe deze verschillende perspectieven op termijn zullen worden verenigd in een accreditatieprocedure die misschien dan wel niet identiek is binnen alle lidstaten, maar binnen de EU minstens wel inwisselbaar is.
 
Marian Hulshof verzorgde een presentie over transparantie in de informatie over onderwijskwaliteit van BVE-opleidingen. Alle nu beschikbare publiektoegankelijke informatiebronnen over BVE-opleidingen in Nederland kwamen aan de orde, waaronder het instellingsprofiel dat de Inspectie aanbiedt over de kwaliteit van de BVE-opleidingen en de BVE-benchmark (het openbare gedeelte) van de MBO Raad.
 
Een interessante bijdrage tijdens dit seminar kwam van Gero Federkeil van het Centrum für Hochschulentwicklung (www.che.de). In zijn presentatie besteedde hij aandacht aan sectorspecifieke ranking, als extern marktgericht instrument voor transparantie. Meer informatie over dit instrument is opgenomen in de bijlagen.


Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>