Netwerk EU
Op Europees niveau ondersteunt het EQAVET netwerk bij de implementatie van het referentiekader in de lidstaten. Het netwerk is een community of practice waar lidstaten en nationale experts informatie delen, van elkaar leren en gezamenlijk producten ontwikkelen om de implementatie van EQAVET in de lidstaten te bevorderen.  Het werkprogramma bouwt verder op de resultaten van eerder gezamenlijk werk door onder andere het ENQAVET netwerk (voorloper EQAVET).
 
Doelstellingen van het netwerk:
  • Bouwen van een community of practice voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs op Europees niveau waar lidstaten, sociale partners  en de Europese Commissie samenwerken.
  • Technisch en inhoudelijk ondersteunen van de Quality Assurance National Reference Points.
  • Versterken van de link met het Europese subsidieprogramma Een Leven Lang Leren en projecten onder het Leonardo da Vinci programma.
  • Samenwerken met andere netwerken rondom ECVET en EQF.
Op de website www.eqavet.eu vindt u meer informatie over de doelstellingen, activiteiten en resultaten van dit netwerk.

Het NCP EQAVET neemt deel als partner aan de thematische groep Quality Assurance in Lifelong Learning. Deze thematische groep richt zich op het verbinden van projecten en het dissemineren van projectresultaten met als thema kwaliteitszorg in het beroeps- en volwassenonderwijs.
 
 
Belgie
 
Bulgarije
 
Denemarken
 
Oostenrijk
 
Spanje
Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>