Gebruik mto-gegevens in kwaliteitsborging
Nieuwsbericht
di 29-05-2018 |

Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET vervult, met subsidie van het ministerie van OCW, een rol in het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland en Europa. Ons werk richt zich in Nederland vooral op het versterken van kwaliteitscultuur op team- en instellingsniveau. In november 2017 hebben we in de Q-dagen die we hebben georganiseerd aandacht besteed aan het thema ‘gebruik mto-gegevens in kwaliteitsborging op instellings- en teamniveau’. De achtergrond van deze actie ligt in de relatie die er ligt tussen de tevredenheid van medewerkers en de kwaliteit die geleverd wordt. Bij teams waar de tevredenheid laag is of die een dalende trend laat zien, is het risico aanwezig dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding kan komen. Hoe sterk deze onderlinge relatie is, is (nog) niet voor het mbo onderzocht.

 
Over dit thema organiseert het NCP EQAVET een rondetafelgesprek in samenwerking met de MBO Raad en de AOB. Aan het ronde tafelgesprek nemen een mix van leden van onderwijsteams, hr-functionarissen, beleidsmedewerkers kwaliteitszorg en leden van de OR. 
 

Het ronde tafelgesprek over het gebruik van mto-gegevens in kwaliteitsborging op instellings- en opleidingsniveau vindt plaats op dinsdag 25 september van 17.00 - 19.30 uur. De experts gaan met elkaar in gesprek over dit thema met als beoogd eindresultaat een weergave van de huidige stand van zaken en suggesties voor vervolg. 

 
Heeft u interesse in deelname aan het ronde tafelgesprek? Geef dit door aan Anneke van Diggelen; eqavet@cinop.nl, met een korte toelichting waarom u wilt deelnemen aan het gesprek, wat uw functie is en van welke organisatie u bent.   
 
Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>