Praat mee in het rondetafelgesprek van EQAVET i.s.m. MBO Raad en AOB
Nieuwsbericht
di 29-05-2018 |
 
Benutten van tevredenheidscijfers in kwaliteitsborging teams
Praat mee in het rondetafelgesprek van EQAVET in samenwerking met de MBO Raad en AOB  
 
Wanneer? Dinsdag 25 september 2018                                                                       
Waar? Het Nieuwe Kantoor, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht
Voor wie? HR-functionarissen, leden onderwijsteams, beleidsmedewerkers kwaliteitszorg, OR-leden, en iedereen die interesse in/kennis heeft over dit thema
Doel: Overzicht van de stand van zaken en suggesties voor vervolgstappen
 
 
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET vervult, met subsidie van het ministerie van OCW, een rol in het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland en Europa. Ons werk richt zich in Nederland vooral op het versterken van kwaliteitscultuur op team- en instellingsniveau. Op dinsdag 25 september organiseren we een rondetafelgesprek in samenwerking met de MBO Raad en de AOB over het benutten van gegevens uit medewerkers tevredenheidsonderzoeken (mto) voor kwaliteitsborging. Wij horen graag uw ervaringen en ideeën. Praat u mee?
 
Relatie tevredenheid en kwaliteit
In november 2017 hebben we tijdens de ‘Q-dagen’ aandacht besteed aan het thema ‘gebruik mto-gegevens in kwaliteitsborging op instellings- en teamniveau’. Feit is dat er een relatie is tussen de tevredenheid van medewerkers en de kwaliteit die geleverd wordt. Bij teams waar de tevredenheid laag is of die een dalende trend laat zien, is het risico aanwezig dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Hoe sterk deze onderlinge relatie is, is (nog) niet voor het mbo onderzocht. We willen hier graag met betrokkenen over in gesprek tijdens het rondetafelgesprek.
 
Meedoen?
Het ronde tafelgesprek vindt plaats op dinsdag 25 september van 17.00 - 19.30 uur in Utrecht. De aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over dit thema met als beoogd eindresultaat een weergave van de huidige stand van zaken en suggesties voor vervolg. Aan het ronde tafelgesprek nemen betrokken vanuit diverse hoeken deel, zoals leden van onderwijsteams, hr-functionarissen, beleidsmedewerkers kwaliteitszorg en leden van de OR.
 
Hebt u interesse in deelname aan het ronde tafelgesprek? Geef dit door aan Anneke van Diggelen; eqavet@cinop.nl, met een korte toelichting waarom u wilt deelnemen aan het gesprek, wat uw functie is en van welke organisatie u bent.
Events Calender
september 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>