Analyse van QALLL-projecten door QALLL Experts
Nieuwsbericht
di 02-07-2013 |

 
QALLL is een project dat op Europees niveau in het beroepsonderwijs samenwerking en leren van elkaar faciliteert en stimuleert. QALLL staat voor Quality Assurance in Lifelong Learning met een focus op het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is om door good practices voor het voetlicht te brengen en te verspreiden de kwaliteit en efficiëntie van het beroepsonderwijs te vergroten. Deze good practices herleiden zij tot een lijst met aanbevelingen.

In de lidstaten worden en zijn al veel initiatieven genomen om te werken aan kwaliteit. Initiatieven die antwoorden zoeken voor gedeelde uitdagingen, aldus de beschrijvingen op de website van QALLL. Thea van den Boom van het ministerie van OCW, Margrieta Kroese van Landstede Groep, Alie Kamphuis en Ellen Hanselman van het NCP EQAVET namen als kwaliteitszorgexperts uit Nederland in november 2012 deel aan een Europese QALLL-bijeenkomst in Wenen. Tijdens deze bijeenkomst leerden zij de verschillende initiatieven kennen en konden zij de meerwaarde ervan bepalen voor de Nederlandse mbo-instellingen en het Nederlandse onderwijssysteem. In totaal zijn 39 QALLL-projecten beoordeelt door deze experts.

De experts hebben met interesse de projecten doorgelopen. Het valt hen op dat er veel gebeurt op het gebied van kwaliteit. Hun indruk is dat een aantal projecten al oud is en ingaat op oude trends en uitdagingen. Ook lijkt de focus vooral te liggen op kwaliteit en in mindere mate op kwaliteitszorg. Zij concluderen echter wel dat er wel projecten bij zitten die relevant en van nut  kunnen zijn voor de Nederlandse instellingen. Noodzaak is dus om selectief te communiceren en gericht te verspreiden. Daarnaast valt het de experts op dat de vierde fase van de PDCA-cyclus moeilijk te pakken is en moeilijk te pakken blijft. Ze hadden graag gezien dat daar meer projecten op in zouden gaan. Verder is er vooral instrumentarium beschikbaar dat zich richt op het management. Instrumentarium gericht op teams om op de werkvloer aan de slag te gaan, is schaars.

De experts bevestigen nogmaals het vraagstuk dat speelt rondom de betrokkenheid van docenten en teams bij kwaliteitszorg. Docenten voelen zich niet betrokken. Het staat te ver van hen af en zij nemen onvoldoende verantwoordelijkheid in het verbeteren van de kwaliteit.

De expertgroep komt tot een selectie van projecten die interessant zijn voor de Nederlandse instellingen. De experts hebben deze als volgt ingedeeld:

·         Peer review: 23, 24 en 25

·         De rol van docenten en reflectie: 29

·         Het rondmaken van de kwaliteitscirkel: 37

·         Instellingsaudits: 13 en 33

·         Kwaliteit en verbinding met het werkveld: 31

Deze projecten zijn, wat betreft de experts, van meerwaarde voor de Nederlandse onderwijsinstellingen. Het groepje van experts wil aan deze actie graag een follow-up geven. Zij willen dat doen door deze projecten verder te monitoren. Ze willen de geselecteerde projecten bevragen op de huidige stand van zaken, de nieuwe inzichten en de doorontwikkelingen in het project. Houd hiervoor onze website in de gaten: www.eqavet.nl.

 

Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>