Achtergrond

In 2009 is de aanbeveling voor een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs en training (EQAVET) vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad.

Dit Europees referentiekader moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het Europees beroepsonderwijs en –opleiding. Het kader stimuleert transparantie van beleidsontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs tussen de lidstaten om op deze manier het wederzijds vertrouwen, de mobiliteit van werknemers en lerenden en een leven lang leren te bevorderen.

Het referentiekader is niet bedoeld om bestaande kwaliteitsborgingssystemen te vervangen, maar dient als inspiratie en stimulans om de huidige praktijk te verbeteren.

EQAVET omvat een kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning, implementatie, evaluatie en herziening op zowel systeemniveau (beleid) als op instellingsniveau. EQAVET wordt ondersteund door gemeenschappelijke kwaliteitscriteria en indicatieve descriptoren en indicatoren. Continue verbetering staat centraal en het omvat alle aspecten van het beroepsonderwijs. 
 
De aanbeveling is onderdeel van het ‘Kopenhagenproces, gericht op het bevorderen van Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en is complementair aan initiatieven als EQF (European Qualifications Framework) en ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

 


Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>