Europese werkgroepen EQAVET
Het Europese EQAVET-netwerk, waaronder alle Europese nationale Coördinatiepunten vallen, heeft twee werkgroepen, die hieronder nader zijn toegelicht. Het NCP EQAVET maakt deel uit van beide werkgroepen. 
Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.eqavet.eu.
 

Werkgroep 1:

Facilitating the development of a QA approach for VET providers in line with EQAVET

Werkgroep 1 richt zich specifiek op de aanpak van kwaliteitszorg gekoppeld aan werkplekleren. De scope is vastgesteld op alle vormen van werkplekleren in het middelbaar beroepsonderwijs die aansluit op nationale kwalificatiestandaarden. In de bijeenkomst van 10 juni 2013 is een eerste aanzet voor de inhoudscategorieën van de casusbeschrijvingen besproken (de zogenaamde building blocks). Insteek is dat met het beschikbaar komen van de casusbeschrijvingen in het voorjaar van 2014 interessante praktijkvoorbeelden van een aanpak voor kwaliteitszorg gekoppeld aan werkplekleren beschikbaar komen voor alle lidstaten.

Werkgroep 2:

Supporting VET systems to address the interrelation between the EQAVET Framework and existing quality management systems/instruments in order to guarantee quality, increased transparancy, mobility and mutual trust.

De focus van werkgroep 2 ligt op het overbruggen van de afstand tussen het EQAVET-raamwerk en de implementatie van kwaliteitszorg in de verschillende landen. Het is expliciet niet de bedoeling om een nieuw systeem van kwaliteitszorg op te leveren en voor te gaan schrijven aan de lidstaten.

 

De werkgroep werkt toe naar het opleveren van illustraties (de term ‘casusbeschrijvingen’ werd door de leden als te zwaar bestempeld). De lidstaten kunnen de illustraties gebruiken om te leren van hoe andere lidstaten of mbo-instellingen hun eigen kwaliteitsmanagementsysteem hebben gelegd naast het EQAVET-raamwerk en hoe ze de resultaten van deze vergelijking hebben benut in het opstellen van vervolgstappen om de aanpak van kwaliteitszorg verder te verbeteren in lijn met het EQAVET-raamwerk.

 

Lidstaten worden uitgenodigd om in de zomerperiode van 2013 illustraties aan te leveren aan de hand van de hand van een aangereikt format. In de werkgroepsessie van 8 november 2013 zal nagegaan worden aan welke handreikingen mbo-instellingen behoefte hebben en zal nagegaan worden op welke wijze de werkgroep hier invulling aan kan geven.
 


Events Calender
augustus 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>