qualityTIME event, 28 september 2011
Evenement
wo 28-09-2011

Bent u werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs als docent, (kwaliteits)manager, staf of bent u anderszins en betrokken bij kwaliteit van onderwijs, dan verwelkomen wij u graag! U krijgt gelegenheid om actief uit te wisselen over wat volgens u belangrijk is bij kwaliteitszorg in het middelbaar beroepsonderwijs.

De centrale vraag van QualityTIME is:

Hoe geef je in de waan van de dag je kwaliteitszorg zo vorm
dat de (mbo-)student echt centraal staat?

Op woensdag 28 september 2011 presenteert het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) in samenwerking met de adviesgroep EQAVET het event QualityTIME. Een EQAVET-event waarin u met andere belanghebbenden in gesprek gaat over kwaliteitszorg in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

Het event heeft een zeer open en dynamisch karakter. Een open space aanpak geeft u alle ruimte om te bepalen wat er op de agenda komt en waar u over meepraat. We hopen daarmee aan te sluiten bij –en gebruik te kunnen maken van - ieders expertise, interesse en behoefte.

EQAVET is een Europees raamwerk voor kwaliteitszorg in het MBO. Dit raamwerk dient als stimulans voor kwaliteitsverbetering van het Europees beroepsonderwijs en opleidingen. De EQAVET adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Ministerie van OCW (voorzitter), AOB, COLO, FNV, JOB, MBO2010, MBO Raad, NCP EQAVET, NRTO en de Onderwijsinspectie. Deze adviesgroep heeft onlangs in eerste aanleg speerpunten benoemd voor kwaliteitszorg in het beroepsonderwijs in Nederland. Tijdens het event willen we deze speerpunten met u delen, maar zijn we bovenal benieuwd wat volgens ú aandachtspunten van kwaliteitszorg zijn! Hierbij is uw kennis van en ervaring met kwaliteitszorg in het mbo van groot belang. Dit is dé kans om uw stem te laten horen. Samen kunnen we dan een koers te bepalen voor Nederland. Ter inspiratie zijn er gasten uit Finland, Oostenrijk en Roemenië, zij delen hun good practices met u.

Er komen diverse  thema’s binnen kwaliteitszorg aan de orde tijdens het event, hierbij kunt u denken aan professionalisering van docenten, kwaliteitszorg op teamniveau en voortijdig schoolverlaten. Later zal u hierover uitgebreider geïnformeerd worden.


Programma:

 • Welkom (inloop vanaf 9.00u, start 9.30u)
 • Inkadering EQAVET
 • Ter inspiratie: korte kennismaking met internationale good practices
 • Toelichting op speerpunten kwaliteitszorg van de Adviesgroep EQAVET
 • Kwaliteitszorg in het mbo: interactieve verkenning via open space methode
 • Lunch met ruimte voor nadere kennismaking good practice

(tot aan de lunch is het event Engelstalig, na de lunch Nederlandstalig)
 
 • Ter inspiratie: kwaliteitszorg vanuit een ander licht beschenen
 • Presentatie Pilots NLQAVET: vijf projecten rondom cultuur van kwaliteitszorg
 • Eerste koers bepalen
 • Geïmproviseerde afronding (einde 17.00u)
 • Borrel


Het NCP EQAVET organiseert QualityTIME en benadert mensen persoonlijk, maar heeft ook deels een open inschrijving. Voor deze open inschrijving wordt, bij grote belangstelling, gekeken naar een goede spreiding van vertegenwoordigers uit het veld. Het publiek zal voornamelijk bestaan uit stakeholders uit en nabij het mbo en mensen van mbo-onderwijsinstellingen. Er zullen ongeveer 100 mensen aanwezig zijn en het event vindt plaats bij het Scheepvaart en Transport College, Lloydstraat 300 te Rotterdam.

 
Deadline registratie: 9 september 2011
U hoort uiterlijk 16 september 2011 of uw aanmelding bevestigd kan worden.
 

Namens de Adviesgroep EQAVET,

Thea van den Boom, Ministerie van OCW

 
 
 

Heeft u vragen?  Stuur dan uw vraag naar Natasja Buitenhuis - nbuitenhuis@cinop.nlAanvang 09:30 uur | Eind 17:30 uur // Rotterdam | Scheepvaart en Transport College (Lloydstraat 300) te Rotterdam 
Events Calender
september 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>