Gebruik mto-gegevens in kwaliteitsborging - 25 september 2018
Evenement
di 25-09-2018
Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET vervult, met subsidie van het ministerie van OCW, een rol in het versterken van kwaliteitsborging in het mbo in Nederland en Europa. Ons werk richt zich in Nederland vooral op het versterken van kwaliteitscultuur op team- en instellingsniveau. Op dinsdag 25 september organiseren we een rondetafelgesprek in samenwerking met de MBO Raad en de AOB over het benutten van gegevens uit medewerkers tevredenheidsonderzoeken (mto) voor kwaliteitsborging. Wij horen graag uw ervaringen en ideeën. Praat u mee?
 
Relatie tevredenheid en kwaliteit
In november 2017 hebben we tijdens de ‘Q-dagen’ aandacht besteed aan het thema ‘gebruik mto-gegevens in kwaliteitsborging op instellings- en teamniveau’. Feit is dat er een relatie is tussen de tevredenheid van medewerkers en de kwaliteit die geleverd wordt. Bij teams waar de tevredenheid laag is of die een dalende trend laat zien, is het risico aanwezig dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Hoe sterk deze onderlinge relatie is, is (nog) niet voor het mbo onderzocht. We willen hier graag met betrokkenen over in gesprek tijdens het rondetafelgesprek.
 


Aanvang 17:00 uur | Eind 19:30 uur // Utrecht | HNK, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht 
Events Calender
september 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>